بهمراه خدمات سرویس های فیبر نوری با این خدمات دیگر ما آشنا شوید …

  • ثبت نام اینترنت بر بستر فیبر نوری مخابرات
  • ثبت نام خط ۵ رقمی یکطرفه یا دوطرفه (سیپ ترانک)
  • ثبت نام خط تلفن ۸ رقمی رند مخابرات (سیپ فون)
  • مشاوره و پیگیری امور در دریافت سرویس های مخابراتی
  • نصب و راه اندازی و بستر سازی سرویس های فیبر نوری
  • راه اندازی تلفن های تحت شبکه (ویپ)
  • نصب و راه اندازی انواع شبکه های رایانه ای
  • نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته