نوشته‌ها

در این مقاله می توانید بدانید که ، پیش شماره8 تلفن شما مربوط به کدام مرکز مخابرات می باشد . تقسیم بندی مناطق مخابراتی با تقسیم بندی مناطق شهری متقاوت می باشد مثلا پیش شماره هایی که با 8 شروع می شود مربوط به منطقه 8 مخابراتی می باشد .البته پیش شماره های جدید در بستر فیبر نوری منطقه 8 مخابراتی با 4488 شروع می شود . شما در زیر می توانید شمای کلی مناطق مخابراتی را در نقشه تهران ببینید .

مناطق مخابرات در منطقه 8
مناطق قابل پوشش مخابرات منطقه 8

آدرس و شماره تماس اداره کل مخابرات منطقه 8 به شرح زیر می باشد :

ادرس: خیابان ایت الله طالقانی نرسیده به بهار روبروی بیمارستان 502 ارتش

شماره ها تماس: 88303333و88831111

مدیر کل: مهندس جعفری 

 

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهدای هفت تیر و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان مفتح جنوبی کوچه تور تقاطع گیتی پلاک 8

شماره های تماس:88311111و88310551

رئیس مرکز: مهندس سنجری

ادرس امور مشترکین مرکز شهدای هفت تیر:امور مشترکین مرکز هفت تیر به مرکز رجایی منتقل شد و ادرس ان خیابان کریم زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی میباشد

پیش شماره های مرکز شهدای هفت تیر:8832 -8831 -8830 – 8882 -8619 -8618 -8617 -3983 -8883 -8881 -8834 -8849 -8884 -8859 -8814 -8884 -8838 -8886 -8820 -8607

محله های مرکز هفت تیر:هفت تیر- کریمخان – قائم مقام – سمیه – ایرانشهر

برای ثبت نام و درخواست کارشناسی اینترنت  FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهدای هفت تیر بر روی کلمه فرم ثبت نام  کارشناسی کلیک و ان را تکمیل نمایید.

مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر در ادرس های هفت تیر – کریمخان – قائم مقام – سمیه ایرانشهر،دارای بستر فیبر نوری میباشد.

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مدنی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

شماره های تماس: 88961111و88999700

رئیس مرکز: مهندس فرحبخش

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مدنی: امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

پیش شماره های مرکز شهید مدنی:8839 – 8895 – 8896 – 8897 – 8898 – 8899​  -8838

محله های مرکز شهید مدنی:مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مدنی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مدنی در ادرس های مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید رجائی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

شماره های تماس:88901111و88921002و88906114

رئیس مرکز: مهندس عبدلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید رجائی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

پیش شماره های مرکز شهید رجائی:8890 -8889 -8880 -8893 -8619 -8819 -8839 -3989 -8608 -8609 -8856 -8892 -8891 -8894 -8822 -8885 -8849 -8838 -8603

محله های مرکز شهید رجائی:مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت آباد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید رجائی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید رجائی در ادرس های مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت اباد،دارای بستر فیبر موری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید بهشتی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

شماره های تماس:88401111و88477375و88477600و88458020و88408020

رئیس مرکز: مهندس زهدی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید بهشتی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

پیش شماره های مرکز شهید بهشتی:8840 – 8841 – 8842 – 8844 – 8845 – 8846 – 8847 – 8848​  -8602 -8849 -8814 -8601 – 8838

محله های مرکز شهید بهشتی:مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید بهشتی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید بهشتی در ادرس های مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات قدس و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

شماره های تماس:88015070و88015015و88001111

رئیس مرکز: مهندس نوروزی

ادرس امور مشترکین مرکز قدس:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کارگز شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

پیش شماره های مرکز قدس:8800 – 8801 – 8802 – 8835 – 8863​  – 8833 -8849 -8822

محله های مرکز قدس:مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام _ کارگر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات قدس بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات قدس در ادرس های مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام – کارگر،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

شماره های تماس:88219100-88219101-88031111

رئیس مرکز: مهندس فتاحی

ادرس امور مشترکین مرکز شیخ فضل الله نوری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ونک ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

پیش شماره های مرکز شیخ فضل الله نوری:8803 – 8804 – 8805 – 8806 – 8821 – 8860 – 8861 – 8862​  -86051 -8848

محله های مرکز شیخ فضل الله نوری:مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری در آدرس های مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات مرحوم نهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:شهرک قدس فاز 2 خیابان هرمزان

شماره های تماس:88372737و88077572و88081111

رئیس مرکز: مهندس طباطبایی

ادرس امور مشترکین مرکز مرحوم نهری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس شهرک قدس فاز 2 خیابان هرمزان

پیش شماره های مرکز مرحوم نهری:8807 – 8808 – 8809 – 8836 – 8837 – 8838 – 8856 – 8857 – 8858 – 8859 – 8868 – 8869​

محله های مرکز مرحوم نهری:مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات مرحوم نهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات مرحوم نهری در آدرس های مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید نصراللهی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:برزگراه جلال ال احمد جنب اتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

شماره های تماس:88272744و88257121و88271111

رئیس مرکز: مهندس صدوق

ادرس امور مشترکین مرکز شهید نصراللهی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس جلال ال احمد جنب آتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

پیش شماره های مرکز شهید نصراللهی:88230 -88231 -88232 -88233 -88234 -88484 -88485 -88486 -88487 -86012 -86013 -86014 -86015 -86016 -86017 -86018 -86110 -86111 -86112

محله های مرکز شهید نصراللهی: مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید نصراللهی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید نصراللهی در آدرس های مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مطهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر بین خیابان شهید مطهری و بهشتی

شماره های تماس:88706915و88706913و88701111

رئیس مرکز: مهندس ربیعی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مطهری:امور مشترکین مرکز شهید مطهری به مرکز شهید مدنی به ادرس خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم انتقال یافت

پیش شماره های مرکز مطهری:8810 -8870 -8854 -8838 -8872 – 8604 -8871 -8848 -8849

محله های مرکز شهید مطهری:مناطق یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مطهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مطهری در آدرس های مناطق های یوسف آباد – یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات آزادگان و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

شماره های تماس:88531041و88731111

رئیس مرکز: مهندس لاله آبادی

ادرس امور مشترکین مرکز آزادگان:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

پیش شماره های مرکز آزادگان:8850 – 8851 – 8852 – 8853 – 8854 – 8873 -8876 -8875 -8603 -8849 -8817

محله های مرکز آزادگان:مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات آزادگان بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات آزادگان در آدرس های مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید کلانتری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

شماره های تماس:88885033و88887715و88881111

رئیس مرکز: مهندس مهرعلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید کلانتری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

پیش شماره های مرکز شهید کلانتری:8866 -8865 -8864 -8878 -8877 -8867 -8885 -8879 -8819 -8820 -8608 -8888 -8887

محله های مرکز شهید کلانتری:منطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید کلانتری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید کلانتری در آدرس های مناطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر