نوشته‌ها

در این مقاله می توانید بدانید که ، پیش شماره۸ تلفن شما مربوط به کدام مرکز مخابرات می باشد . تقسیم بندی مناطق مخابراتی با تقسیم بندی مناطق شهری متقاوت می باشد مثلا پیش شماره هایی که با ۸ شروع می شود مربوط به منطقه ۸ مخابراتی می باشد .البته پیش شماره های جدید در بستر فیبر نوری منطقه ۸ مخابراتی با ۴۴۸۸ شروع می شود . شما در زیر می توانید شمای کلی مناطق مخابراتی را در نقشه تهران ببینید .

مناطق مخابرات در منطقه 8
مناطق قابل پوشش مخابرات منطقه ۸

آدرس و شماره تماس اداره کل مخابرات منطقه ۸ به شرح زیر می باشد :

ادرس: خیابان ایت الله طالقانی نرسیده به بهار روبروی بیمارستان ۵۰۲ ارتش

شماره ها تماس: ۸۸۳۰۳۳۳۳و۸۸۸۳۱۱۱۱

مدیر کل: مهندس ابراهیمی

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهدای هفت تیر و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان مفتح جنوبی کوچه تور تقاطع گیتی پلاک ۸

شماره های تماس:۸۸۳۱۱۱۱۱و۸۸۳۱۰۵۵۱

رئیس مرکز:مهندس سنجری

ادرس امور مشترکین مرکز شهدای هفت تیر:امور مشترکین مرکز هفت تیر به مرکز رجایی منتقل شد و ادرس ان خیابان کریم زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی میباشد

پیش شماره های مرکز شهدای هفت تیر:۸۸۳۲ -۸۸۳۱ -۸۸۳۰ – ۸۸۸۲ -۸۶۱۹ -۸۶۱۸ -۸۶۱۷ -۳۹۸۳ -۸۸۸۳ -۸۸۸۱ -۸۸۳۴ -۸۸۴۹ -۸۸۸۴ -۸۸۵۹ -۸۸۱۴ -۸۸۸۴ -۸۸۳۸ -۸۸۸۶ -۸۸۲۰ -۸۶۰۷

محله های مرکز هفت تیر:هفت تیر- کریمخان – قائم مقام – سمیه – ایرانشهر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهدای هفت تیر بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید.

مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر در ادرس های هفت تیر – کریمخان – قائم مقام – سمیه ایرانشهر،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مدنی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

شماره های تماس: ۸۸۹۶۱۱۱۱و۸۸۹۹۹۷۰۰

رئیس مرکز: مهندس نوروزی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مدنی: امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

پیش شماره های مرکز شهید مدنی:۸۸۳۹ – ۸۸۹۵ – ۸۸۹۶ – ۸۸۹۷ – ۸۸۹۸ – ۸۸۹۹​  -8838

محله های مرکز شهید مدنی:مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مدنی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مدنی در ادرس های مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید رجائی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

شماره های تماس:۸۸۹۰۱۱۱۱و۸۸۹۲۱۰۰۲و۸۸۹۰۶۱۱۴

رئیس مرکز: مهندس عبدلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید رجائی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

پیش شماره های مرکز شهید رجائی:۸۸۹۰ -۸۸۸۹ -۸۸۸۰ -۸۸۹۳ -۸۶۱۹ -۸۸۱۹ -۸۸۳۹ -۳۹۸۹ -۸۶۰۸ -۸۶۰۹ -۸۸۵۶ -۸۸۹۲ -۸۸۹۱ -۸۸۹۴ -۸۸۲۲ -۸۸۸۵ -۸۸۴۹ -۸۸۳۸ -۸۶۰۳

محله های مرکز شهید رجائی:مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت آباد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید رجائی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید رجائی در ادرس های مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت اباد،دارای بستر فیبر موری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید بهشتی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

شماره های تماس:۸۸۴۰۱۱۱۱و۸۸۴۷۷۳۷۵و۸۸۴۷۷۶۰۰و۸۸۴۵۸۰۲۰و۸۸۴۰۸۰۲۰

رئیس مرکز: مهندس زهدی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید بهشتی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

پیش شماره های مرکز شهید بهشتی:۸۸۴۰ – ۸۸۴۱ – ۸۸۴۲ – ۸۸۴۴ – ۸۸۴۵ – ۸۸۴۶ – ۸۸۴۷ – ۸۸۴۸​  -8602 -8849 -8814 -8601 – 8838

محله های مرکز شهید بهشتی:مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید بهشتی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید بهشتی در ادرس های مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات قدس و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

شماره های تماس:۸۸۰۱۵۰۷۰و۸۸۰۱۵۰۱۵و۸۸۰۰۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس نوروزی

ادرس امور مشترکین مرکز قدس:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کارگز شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

پیش شماره های مرکز قدس:۸۸۰۰ – ۸۸۰۱ – ۸۸۰۲ – ۸۸۳۵ – ۸۸۶۳​  – 8833 -8849 -8822

محله های مرکز قدس:مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام _ کارگر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات قدس بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات قدس در ادرس های مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام – کارگر،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

شماره های تماس:۸۸۲۱۹۱۰۰-۸۸۲۱۹۱۰۱-۸۸۰۳۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس فتاحی

ادرس امور مشترکین مرکز شیخ فضل الله نوری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ونک ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

پیش شماره های مرکز شیخ فضل الله نوری:۸۸۰۳ – ۸۸۰۴ – ۸۸۰۵ – ۸۸۰۶ – ۸۸۲۱ – ۸۸۶۰ – ۸۸۶۱ – ۸۸۶۲​  -86051 -8848

محله های مرکز شیخ فضل الله نوری:مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری در آدرس های مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات مرحوم نهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:شهرک قدس فاز ۲ خیابان هرمزان

شماره های تماس:۸۸۳۷۲۷۳۷و۸۸۰۷۷۵۷۲و۸۸۰۸۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس طباطبایی

ادرس امور مشترکین مرکز مرحوم نهری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس شهرک قدس فاز ۲ خیابان هرمزان

پیش شماره های مرکز مرحوم نهری:۸۸۰۷ – ۸۸۰۸ – ۸۸۰۹ – ۸۸۳۶ – ۸۸۳۷ – ۸۸۳۸ – ۸۸۵۶ – ۸۸۵۷ – ۸۸۵۸ – ۸۸۵۹ – ۸۸۶۸ – ۸۸۶۹​

محله های مرکز مرحوم نهری:مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات مرحوم نهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات مرحوم نهری در آدرس های مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید نصراللهی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:برزگراه جلال ال احمد جنب اتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

شماره های تماس:۸۸۲۷۲۷۴۴و۸۸۲۵۷۱۲۱و۸۸۲۷۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس صدوق

ادرس امور مشترکین مرکز شهید نصراللهی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس جلال ال احمد جنب آتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

پیش شماره های مرکز شهید نصراللهی:۸۸۲۳۰ -۸۸۲۳۱ -۸۸۲۳۲ -۸۸۲۳۳ -۸۸۲۳۴ -۸۸۴۸۴ -۸۸۴۸۵ -۸۸۴۸۶ -۸۸۴۸۷ -۸۶۰۱۲ -۸۶۰۱۳ -۸۶۰۱۴ -۸۶۰۱۵ -۸۶۰۱۶ -۸۶۰۱۷ -۸۶۰۱۸ -۸۶۱۱۰ -۸۶۱۱۱ -۸۶۱۱۲

محله های مرکز شهید نصراللهی: مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید نصراللهی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید نصراللهی در آدرس های مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مطهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر بین خیابان شهید مطهری و بهشتی

شماره های تماس:۸۸۷۰۶۹۱۵و۸۸۷۰۶۹۱۳و۸۸۷۰۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس ربیعی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مطهری:امور مشترکین مرکز شهید مطهری به مرکز شهید مدنی به ادرس خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم انتقال یافت

پیش شماره های مرکز مطهری:۸۸۱۰ -۸۸۷۰ -۸۸۵۴ -۸۸۳۸ -۸۸۷۲ – ۸۶۰۴ -۸۸۷۱ -۸۸۴۸ -۸۸۴۹

محله های مرکز شهید مطهری:مناطق یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مطهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مطهری در آدرس های مناطق های یوسف آباد – یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات آزادگان و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

شماره های تماس:۸۸۵۳۱۰۴۱و۸۸۷۳۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس حبیبی

ادرس امور مشترکین مرکز آزادگان:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

پیش شماره های مرکز آزادگان:۸۸۵۰ – ۸۸۵۱ – ۸۸۵۲ – ۸۸۵۳ – ۸۸۵۴ – ۸۸۷۳ -۸۸۷۶ -۸۸۷۵ -۸۶۰۳ -۸۸۴۹ -۸۸۱۷

محله های مرکز آزادگان:مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات آزادگان بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات آزادگان در آدرس های مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید کلانتری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

شماره های تماس:۸۸۸۸۵۰۳۳و۸۸۸۸۷۷۱۵و۸۸۸۸۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس مهرعلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید کلانتری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

پیش شماره های مرکز شهید کلانتری:۸۸۶۶ -۸۸۶۵ -۸۸۶۴ -۸۸۷۸ -۸۸۷۷ -۸۸۶۷ -۸۸۸۵ -۸۸۷۹ -۸۸۱۹ -۸۸۲۰ -۸۶۰۸ -۸۸۸۸ -۸۸۸۷

محله های مرکز شهید کلانتری:منطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید کلانتری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید کلانتری در آدرس های مناطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر