در این مقاله می خواهیم به بسته های همراه اول و ایرانسل و مقایسه تعرفه های شرکت های اینترنتی بپردازیم.

از مقایسه تعرفه های شرکت های اینترنتی ( همراه اول و ایرانسل ) به این نتیجه می توان رسد که تعرفه های شرکت همراه اول از نظر تعداد خیلی کم تر از بسته های شرکت رایتل و یا ایرانسل می باشند. اگر چه که در انتخاب بسته های همراه اول و ایرانسل مورد نظر خود حق انتخاب کم تری خواهید داشت، اما در مقایسه این تعرفه ها کم تر سردرگم خواهید شد. چرا که در این تعرفه ها تعرفه های شبانه وجود ندارد.

البته هنوز هم بسته های نا محدود ساعتی اینترنت در بین این تعرفه ها وجود ندارد. بسته‌های یک روزه کم ‌حجم همراه اول تقریبا با قیمت  ۲۷ هزار تومان به ازای هر گیگابایت به مشتریان ارائه داده می شود. هر بسته ۶۰ مگابایتی هزار و ۶۰۰ تومان به مشتریان ارائه داده خواهد شد. اگر بسته های حجیم را انتخاب کنید، قیمت هر گیگابایت به میزان سه هزار و ۳۰۰ تومان کاهش می یابد. بسته سه گیگابایتی اینترنت این شرکت به مبلغ ۹ هزار و ۹۰۰ تومان می باشد.

بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل

از میان بسته های هفت روزه، آن دسته از بسته هایی که حجم پایین تری دارند، تقریبا به ازای هر گیگ ۲۲ هزار تومان قیمت گذاری شده اند. در صورتی که در مقابل این بسته ها، بسته های حجم بالا قرار دارند که ، قیمت  هر گیگابایت تاسه هزار و ۲۵۰ تومان نیز می رسد. بسته های یک ماهه این شرکت  که حجم پایینی دارند، به ازای هر گیگ ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان می باشند. اما این بسته ها در حجم بالا به ازای هر گیگ  حدود دو هزار و ۴۶۰ تومان قیمت گذاری شده اند. این شرکت به ارائه بسته های ترکیبی نیز می پردازد، که می توانید از آن ها نیز استفاده کنید.

افزایش مدت بسته و میزان حجم بسته قیمت بسته های همراه اول و ایرانسل برای مشتری صرفه اقتصادی بالا تری دارد.

برای مثال بسته ۱۲ گیگابایتی دو ماهه، تقریبا هر گیگ برابر سه هزار و ۳۰۰ تومان می باشد، در صورتی که این مقدار برای بسته یک ساله ۷۰ گیگابایتی به دو هزار و ۲۷۰ تومان تغییر می یابد.

در ادامه لیست بسته های همراه اول و ایرانسل برای شما ضمن دو جدول نمایش داده شده است.

در جدول زیر تعرفه های شرکت همراه اول را برای شما لیست کرده ایم.

اعتبارحجمتوضیحاتقیمت
یک روزه۶۰ مگابایتویژه سیمکارت اعتباری۱,۶۰۰ تومان
یک روزه۱۵۰ مگابایتویژه سیمکارت اعتباری۲,۷۰۰ تومان
یک روزه۲۵۰ مگابایت۳,۶۰۰ تومان
یک روزه۵۰۰ مگابایت۴,۹۰۰ تومان
یک روزه۷۵۰ مگابایت۵,۹۰۰ تومان
یک روزهیک گیگابایت۶,۴۰۰ تومان
یک روزهدو گیگابایت۸,۴۰۰ تومان
یک روزهسه گیگابایت۹,۹۰۰ تومان
هفت روزه۲۰۰ مگابایت۴,۴۰۰ تومان
هفت روزه۳۰۰ مگابایت۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه۵۰۰ مگابایت۷,۰۰۰ تومان
هفت روزه۷۵۰ مگابایت۸,۳۰۰ تومان
هفت روزه۱.۵ گیگابایت۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه۲.۵ گیگابایت۱۳,۰۰۰ تومان
هفت روزهسه گیگابایت۱۴,۰۰۰ تومان
هفت روزهچهار گیگابایت۱۶,۰۰۰ تومان
هفت روزهشش گیگابایت۱۹,۵۰۰ تومان
یک ماههیک گیگابایتبه علاوه ۱۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۱۰,۴۰۰ تومان
یک ماههدو گیگابایتبه علاوه ۲۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۱۳,۹۰۰ تومان
یک ماههچهار گیگابایتبه علاوه ۴۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۱۸,۴۰۰ تومان
یک ماههپنج گیگابایتبه علاوه ۵۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۲۰,۴۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایتبه علاوه ۷۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۲۴,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتبه علاوه یک گیگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۲۹,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتبه علاوه ۱،۵ گیگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۳۶,۹۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایتیک گیگابایت اینترنت بین الملل و دو گیگابایت اینترنت داخلی۱۳,۹۰۰ تومان
یک ماههشش گیگابایتدو گیگابایت اینترنت بین الملل و چهار گیگابایت اینترنت داخلی۱۸,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتپنج گیگابایت اینترنت بین الملل و۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی۲۹,۴۰۰ تومان
یک ماهه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و پنج گیگابایت اینترنت داخلی۲۰,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۰.۵ گیگابایت۳.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و هفت گیگابایت اینترنت داخلی۲۴,۴۰۰ تومان
یک ماهه۲۲.۵ گیگابایت۷.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و ۱۵ گیگابایت اینترنت داخلی۳۶,۹۰۰ تومان
دو ماهه۱۲ گیگابایت۴۰,۰۰۰ تومان
دو ماهه۱۸ گیگابایت۵۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه۱۶ گیگابایت۴۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه۲۵ گیگابایت۶۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه۳۵ گیگابایت۷۹,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۱۵ گیگابایت۵۴,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۲۵ گیگابایت۷۸,۰۰۰ تومان
شش ماهه۳۵ گیگابایت۹۹,۰۰۰ تومان
شش ماهه۵۰ گیگابایت۱۱۹,۰۰۰ تومان
یک ساله۴۵ گیگابایت۱۱۲,۰۰۰ تومان
یک ساله۷۰ گیگابایت۱۵۹,۰۰۰ تومان

قیمت تعرفه های شرکت ایرانسل

در میان تعرفه های شرکت های اینترنتی تعرفه های شرکت ایرانسل از تنوع بالا تری نسبت به شرکت همراه اول دارند.

یکی از نکات مثبت این شبکه ارائه بسته هایی با حجم بالا و یا حتی حجم نا محدود ساعتی می باشد. این بسته ها در شرکت همراه اول ارائه داده نمی شود و بیشتر مناسبی کسانی می باشند که  به دنبال حجم بالایی دانلود در تایم محدود می باشند.  

بسته‌های اینترنت یک روزه ایرانسل با حجم‌های کوچک حدود ۲۷ هزار تومان به ازای هر گیگابایت قیمت گذاری شده اند. مثلا بسته ۶۰ مگابایتی هزار و ۶۰۰ تومان به مشتریان ارائه داده می شود. این نرخ برای بسته‌های یک روزه با حجم زیاد به سه هزار و ۷۶۰ تومان به ازای هر گیگابایت کاهش پیدا می‌کند. مثلا بسته ۲.۵ گیگابایتی ۹ هزار و ۴۰۰ به مشتریان ارائه داده می شود.

اینترنت سه روزه ایرانسل در حجم‌های کوچک ۲۳ هزار تومان به ازای هر گیگابایت به مشتریان فروخته می شود.  قیمت این بسته ها  برای حجم‌های بزرگ به چهار هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد. مثلا بسته ۲.۵ گیگابایت سه روزه ۱۱ هزار تومان فروخته می شود. بسته‌های هفتگی اینترنت ایرانسل، با  حجم کم، ۲۲ هزار تومان به ازای هر گیگابات قیمت‌گذاری شده و بسته‌های هفتگی با حجم زیاد سه هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت‌گذاری می‌شوند.

بسته‌های اینترنت ۱۵ روزه ایرانسل در حجم‌های کوچک حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت دارند به کاربران فروخته می شوند در صورتی که  نرخ این بسته ها برای حجم‌های بزرگ به سه هزار و ۷۰۰ تومان کاهش تغییر می کند. قیمت بسته‌های یک ماهه با حجم کم به ازای هر گیگابایت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان می باشد و این رقم با افزایش حجم بسته به سه هزار تومان برای هر گیگابایت تغییر می کند. بهترین تعرفه این شرکت بسته‌های اینترنت حجیم و طولانی مدت ایرانسل، بسته یک ساله ۷۲ گیگابایتی است که ۱۵۵ هزار تومان فروخته می شود. نرخ هر گیگابایت در این بسته دو هزار و ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. شرکت ایرانسل قیمت هر گیگابایت اینترنت عادی را برای بسته‌های حجیم با مدت کمتر از یک ماه حدود سه هزار تومان در نظر می‌گیرد.

در جدول زیر تعرفه های این شرکت را برای شما لیست کرده ایم.

اعتبارحجمتوضیحاتقیمت
ساعتینامحدودیک ساعت (دو تا هشت صبح)۹۰۰ تومان
ساعتینامحدوددو ساعت (دو تا هشت صبح)۱,۵۰۰ تومان
ساعتینامحدودسه ساعت (دو تا هشت صبح)۲,۰۰۰ تومان
ساعتییک گیگابایتیک ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد)۲,۰۰۰ تومان
ساعتیدو گیگابایتدو ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد)۳,۰۰۰ تومان
ساعتیسه گیگابایتسه ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد)۴,۰۰۰ تومان
یک روزه۶۰ مگابایت۱,۶۰۰ تومان
یک روزه۱۰۰ مگابایت۲,۲۰۰ تومان
یک روزه۱۸۰ مگابایت۶۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۲۰ مگابایت اینترنت داخلی۲,۳۰۰ تومان
یک روزه۳۰۰ مگابایت۱۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۳,۲۰۰ تومان
یک روزه۲۰۰ مگابایت۳,۲۰۰ تومان
یک روزه۳۰۰ مگابایت۳,۹۰۰ تومان
یک روزه۴۰۰ مگابایت۴,۵۰۰ تومان
یک روزه۶۰۰ مگابایت۲۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۴,۵۰۰ تومان
یک روزه۹۰۰ مگابایت۳۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۶۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۵,۳۰۰ تومان
یک روزه۷۵۰ مگابایت۵,۷۰۰ تومان
یک روزه۱۲۰۰ مگابایت۴۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۸۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۶,۰۰۰ تومان
یک روزه۲۲۵۰ مگابایت۷۵۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱.۵ گیگابایت اینترنت داخلی۷۴۰۰ تومان
یک روزه۱.۵ گیگابایت۷,۴۰۰ تومان
یک روزه۱.۵ گیگابایت۵۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و یک گیگابایت داخلی (دو تا هفت صبح)۹۰۰ تومان
یک روزه۲.۵ گیگابایت۹,۴۰۰ تومان
یک روزه۴.۵ گیگابایت۱.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و سه گیگابایت اینترنت داخلی۱۰,۵۰۰ تومان
یک روزهیک گیگابایتدو تا هفت صبح۹۰۰ تومان
یک روزه۵۰۰ مگابایتدو تا هفت صبح۵۰۰ تومان
یک روزهنامحدودبسته یکروزه نامحدود (دو تا هفت صبح)۲,۵۰۰ تومان
سه روزه۱۵۰ مگابایت۳,۵۰۰ تومان
سه روزه۲۵۰ مگابایت۴,۴۰۰ تومان
سه روزه۴۰۰ مگابایت۵,۳۰۰ تومان
سه روزه۷۵۰ مگابایت۶,۷۰۰ تومان
سه روزه۱.۵ گیگابایت۹,۰۰۰ تومان
سه روزه۲.۵ گیگابایت۱۱,۰۰۰ تومان
هفت روزهنامحدودبسته هفتگی نامحدود (دو تا هفت صبح)۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  پنج گیگابایت داخلی (دو تا هفت صبح)۲,۵۰۰ تومان
هفت روزه۳۰۰ مگابایت۱۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۴,۴۰۰ تومان
هفت روزه۲۰۰ مگابایت۴,۴۰۰ تومان
هفت روزهشش گیگابایتدو گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  چهار گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۴,۵۰۰ تومان
هفت روزه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  پنج گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه۳۰۰ مگابایت۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه۶۰۰ مگابایت۲۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۶,۲۰۰ تومان
هفت روزه۵۰۰ مگابایت۷,۰۰۰ تومان
هفت روزه۹۰۰ مگابایت۳۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۶۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۷,۵۰۰ تومان
هفت روزه۷۵۰ مگابایت۸,۳۰۰ تومان
هفت روزه۱.۵ گیگابایت۵۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و یک گیگابایت اینترنت داخلی۹,۵۰۰ تومان
هفت روزه۲۲۵۰ مگابایت۷۵۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱.پنج مگابایت اینترنت داخلی۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه۱.۵ گیگابایت۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه۲.۵ گیگابایت۱۳,۰۰۰ تومان
هفت روزه۴.۵ گیگابایت۱.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و سه گیگابایت اینترنت داخلی۱۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و پنج گیگابایت اینترنت داخلی۱۸,۰۰۰ تومان
هفت روزهپنج گیگابایت۱۸,۰۰۰ تومان
هفت روزه۱۰.۵ گیگابایت۳.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و هفت گیگابایت اینترنت داخلی۲۲,۰۰۰ تومان
هفت روزهپنج گیگابایتدو تا هفت صبح۲,۵۰۰ تومان
هفت روزهچهار گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۴,۵۰۰ تومان
هفت روزهشش گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۵,۵۰۰ تومان
هفت روزهدو گیگابایتدو تا هفت صبح۱,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه۴۰۰ مگابایت۷,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه۷۵۰ مگابایت۹,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه۱.۵ گیگابایت۱۱,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه۲.۵ گیگابایت۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه۳.۵ گیگابایت۱۶,۵۰۰ تومان
۱۵ روزهپنج گیگابایت۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه۲۲.۵ گیگابایت۷.۵ گیگابایت بین‌المللی و ۱۵ گیگابایت داخلی (۲تا هفت صبح)۷,۰۰۰ تومان
یک ماهه۱۰.۵ گیگابایت۳.۵گیگابایت بین‌المللی و هفت گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۷,۵۰۰ تومان
یک ماههنامحدودبسته ۳۰ روزه نامحدود (دو تا هفت صبح)۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتپنج گیگابایت بین‌المللی و ۱۰ گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۹,۰۰۰ تومان
یک ماههیک گیگابایتبه همراه ۱۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۰,۵۰۰ تومان
یک ماههیک گیگابایت۱۰,۵۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایتیک گیگابایت اینترنت بین‌المللی و دو گیگابایت اینترنت داخلی۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماههدو گیگابایتبه همراه ۲۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماههدو گیگابایت۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایتبه همراه ۳۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۶,۵۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایت۱۶,۵۰۰ تومان
یک ماههشش گیگابایتدو گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  چهار گیگابایت اینترنت داخلی۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماههچهار گیگابایتبه همراه ۴۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماههچهار گیگابایت۱۸,۵۰۰ تومان
ماههپنج گیگابایتبه همراه ۵۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۲۰,۵۰۰ تومان
یک ماههپنج گیگابایت۲۰,۵۰۰ تومان
یک ماهه۹ گیگابایتسه گیگابایت اینترنت بین‌المللی و شش گیگابایت اینترنت داخلی۲۲,۵۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایتبه همراه ۷۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۲۴,۵۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایت۲۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۲ گیگابایتچهار گیگابایت اینترنت بین‌المللی و هشت گیگابایت اینترنت داخلی۲۶,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتپنج گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتبه همراه یک گیگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایت۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه۲۲.۵ گیگابایت۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۵ گیگابایت اینترنت داخلی۳۷,۰۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۷,۵۰۰ تومان
یک ماههپنج گیگابایتدو تا هفت صبح۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتدو تا هفت صبح۸,۰۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۹,۰۰۰ تومان
یک ماهه۳۰ گیگابایتدو تا هفت صبح۹,۰۰۰ تومان
دو ماهه۱۰ گیگابایت۳۶,۰۰۰ تومان
دو ماهه۱۵ گیگابایت۴۶,۰۰۰ تومان
دو ماهه۳۰ گیگابایت۱۰ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰ گیگابایت اینترنت داخلی۶۰,۰۰۰ تومان
دو ماهه۲۰ گیگابایت۶۰,۰۰۰ تومان
سه ماهه۱۸ گیگابایت۴۷,۰۰۰ تومان
سه ماهه۲۴ گیگابایت۵۸,۰۰۰ تومان
سه ماهه۵۲.۵ گیگابایت۱۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۳۵گیگابایت اینترنت داخلی۷۹,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۱۵ گیگابایت۵۴,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۳۷.۵ گیگابایت۱۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۵ گیگابایت اینترنت داخلی۷۸,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۲۵ گیگابایت۷۸,۰۰۰ تومان
شش ماهه۳۶ گیگابایت۹۵,۰۰۰ تومان
شش ماهه۷۲ گیگابایت۲۴ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۸ گیگابایت اینترنت داخلی۱۱۵,۰۰۰ تومان
شش ماهه۴۸ گیگابایت۱۱۵,۰۰۰ تومان
یک ساله۴۸ گیگابایت۱۲۰,۰۰۰ تومان
یک ساله۱۰۸ گیگابایت۳۶ گیگابایت اینترنت بین‌المللی با ۷۲ گیگابایت اینترنت داخلی۱۵۵,۰۰۰ تومان
یک ساله۷۲ گیگابایت۱۵۵,۰۰۰ تومان

تعرفه های شرکت های اینترنتی برای شما آورده شدُ همان طور که در بالا نیز گفته شد و در جدول بسته های همراه اول و ایرانسل نمایش داده شد، در بین تعرفه های شرکت های اینترنتی، تعرفه های شرکت ایرانسل خیلی بهتر از تعرفه های شرکت همراه اول می باشد. با مراجعه به جداول بالا به راحتی می توانید بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل مورد نظر خود را پیدا کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *