پیش شماره ۸، آدرس مراکز منطقه ۸ مخابرات تهران

در این مقاله می توانید بدانید که ، پیش شماره۸ تلفن شما مربوط به کدام مرکز مخابرات می باشد . تقسیم بندی مناطق مخابراتی با تقسیم بندی مناطق شهری متقاوت می باشد مثلا پیش شماره هایی که با ۸ شروع می شود مربوط به منطقه ۸ مخابراتی می باشد .البته پیش شماره های جدید در بستر فیبر نوری منطقه ۸ مخابراتی با ۴۴۸۸ شروع می شود . شما در زیر می توانید شمای کلی مناطق مخابراتی را در نقشه تهران ببینید .

مناطق مخابرات در منطقه 8
مناطق قابل پوشش مخابرات منطقه ۸

آدرس و شماره تماس اداره کل مخابرات منطقه ۸ به شرح زیر می باشد :

ادرس: خیابان ایت الله طالقانی نرسیده به بهار روبروی بیمارستان ۵۰۲ ارتش

شماره ها تماس: ۸۸۳۰۳۳۳۳و۸۸۸۳۱۱۱۱

مدیر کل: مهندس ابراهیمی

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهدای هفت تیر و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان مفتح جنوبی کوچه تور تقاطع گیتی پلاک ۸

شماره های تماس:۸۸۳۱۱۱۱۱و۸۸۳۱۰۵۵۱

رئیس مرکز:مهندس سنجری

ادرس امور مشترکین مرکز شهدای هفت تیر:امور مشترکین مرکز هفت تیر به مرکز رجایی منتقل شد و ادرس ان خیابان کریم زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی میباشد

پیش شماره های مرکز شهدای هفت تیر:۸۸۳۲ -۸۸۳۱ -۸۸۳۰ – ۸۸۸۲ -۸۶۱۹ -۸۶۱۸ -۸۶۱۷ -۳۹۸۳ -۸۸۸۳ -۸۸۸۱ -۸۸۳۴ -۸۸۴۹ -۸۸۸۴ -۸۸۵۹ -۸۸۱۴ -۸۸۸۴ -۸۸۳۸ -۸۸۸۶ -۸۸۲۰ -۸۶۰۷

محله های مرکز هفت تیر:هفت تیر- کریمخان – قائم مقام – سمیه – ایرانشهر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهدای هفت تیر بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید.

مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر در ادرس های هفت تیر – کریمخان – قائم مقام – سمیه ایرانشهر،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مدنی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

شماره های تماس: ۸۸۹۶۱۱۱۱و۸۸۹۹۹۷۰۰

رئیس مرکز: مهندس نوروزی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مدنی: امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

پیش شماره های مرکز شهید مدنی:۸۸۳۹ – ۸۸۹۵ – ۸۸۹۶ – ۸۸۹۷ – ۸۸۹۸ – ۸۸۹۹​  -8838

محله های مرکز شهید مدنی:مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مدنی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مدنی در ادرس های مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید رجائی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

شماره های تماس:۸۸۹۰۱۱۱۱و۸۸۹۲۱۰۰۲و۸۸۹۰۶۱۱۴

رئیس مرکز: مهندس عبدلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید رجائی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

پیش شماره های مرکز شهید رجائی:۸۸۹۰ -۸۸۸۹ -۸۸۸۰ -۸۸۹۳ -۸۶۱۹ -۸۸۱۹ -۸۸۳۹ -۳۹۸۹ -۸۶۰۸ -۸۶۰۹ -۸۸۵۶ -۸۸۹۲ -۸۸۹۱ -۸۸۹۴ -۸۸۲۲ -۸۸۸۵ -۸۸۴۹ -۸۸۳۸ -۸۶۰۳

محله های مرکز شهید رجائی:مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت آباد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید رجائی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید رجائی در ادرس های مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت اباد،دارای بستر فیبر موری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید بهشتی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

شماره های تماس:۸۸۴۰۱۱۱۱و۸۸۴۷۷۳۷۵و۸۸۴۷۷۶۰۰و۸۸۴۵۸۰۲۰و۸۸۴۰۸۰۲۰

رئیس مرکز: مهندس زهدی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید بهشتی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

پیش شماره های مرکز شهید بهشتی:۸۸۴۰ – ۸۸۴۱ – ۸۸۴۲ – ۸۸۴۴ – ۸۸۴۵ – ۸۸۴۶ – ۸۸۴۷ – ۸۸۴۸​  -8602 -8849 -8814 -8601 – 8838

محله های مرکز شهید بهشتی:مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید بهشتی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید بهشتی در ادرس های مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات قدس و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

شماره های تماس:۸۸۰۱۵۰۷۰و۸۸۰۱۵۰۱۵و۸۸۰۰۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس نوروزی

ادرس امور مشترکین مرکز قدس:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کارگز شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

پیش شماره های مرکز قدس:۸۸۰۰ – ۸۸۰۱ – ۸۸۰۲ – ۸۸۳۵ – ۸۸۶۳​  – 8833 -8849 -8822

محله های مرکز قدس:مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام _ کارگر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات قدس بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات قدس در ادرس های مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام – کارگر،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

شماره های تماس:۸۸۲۱۹۱۰۰-۸۸۲۱۹۱۰۱-۸۸۰۳۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس فتاحی

ادرس امور مشترکین مرکز شیخ فضل الله نوری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ونک ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

پیش شماره های مرکز شیخ فضل الله نوری:۸۸۰۳ – ۸۸۰۴ – ۸۸۰۵ – ۸۸۰۶ – ۸۸۲۱ – ۸۸۶۰ – ۸۸۶۱ – ۸۸۶۲​  -86051 -8848

محله های مرکز شیخ فضل الله نوری:مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری در آدرس های مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات مرحوم نهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:شهرک قدس فاز ۲ خیابان هرمزان

شماره های تماس:۸۸۳۷۲۷۳۷و۸۸۰۷۷۵۷۲و۸۸۰۸۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس طباطبایی

ادرس امور مشترکین مرکز مرحوم نهری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس شهرک قدس فاز ۲ خیابان هرمزان

پیش شماره های مرکز مرحوم نهری:۸۸۰۷ – ۸۸۰۸ – ۸۸۰۹ – ۸۸۳۶ – ۸۸۳۷ – ۸۸۳۸ – ۸۸۵۶ – ۸۸۵۷ – ۸۸۵۸ – ۸۸۵۹ – ۸۸۶۸ – ۸۸۶۹​

محله های مرکز مرحوم نهری:مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات مرحوم نهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات مرحوم نهری در آدرس های مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید نصراللهی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:برزگراه جلال ال احمد جنب اتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

شماره های تماس:۸۸۲۷۲۷۴۴و۸۸۲۵۷۱۲۱و۸۸۲۷۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس صدوق

ادرس امور مشترکین مرکز شهید نصراللهی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس جلال ال احمد جنب آتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

پیش شماره های مرکز شهید نصراللهی:۸۸۲۳۰ -۸۸۲۳۱ -۸۸۲۳۲ -۸۸۲۳۳ -۸۸۲۳۴ -۸۸۴۸۴ -۸۸۴۸۵ -۸۸۴۸۶ -۸۸۴۸۷ -۸۶۰۱۲ -۸۶۰۱۳ -۸۶۰۱۴ -۸۶۰۱۵ -۸۶۰۱۶ -۸۶۰۱۷ -۸۶۰۱۸ -۸۶۱۱۰ -۸۶۱۱۱ -۸۶۱۱۲

محله های مرکز شهید نصراللهی: مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید نصراللهی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید نصراللهی در آدرس های مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مطهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر بین خیابان شهید مطهری و بهشتی

شماره های تماس:۸۸۷۰۶۹۱۵و۸۸۷۰۶۹۱۳و۸۸۷۰۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس ربیعی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مطهری:امور مشترکین مرکز شهید مطهری به مرکز شهید مدنی به ادرس خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم انتقال یافت

پیش شماره های مرکز مطهری:۸۸۱۰ -۸۸۷۰ -۸۸۵۴ -۸۸۳۸ -۸۸۷۲ – ۸۶۰۴ -۸۸۷۱ -۸۸۴۸ -۸۸۴۹

محله های مرکز شهید مطهری:مناطق یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مطهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مطهری در آدرس های مناطق های یوسف آباد – یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات آزادگان و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

شماره های تماس:۸۸۵۳۱۰۴۱و۸۸۷۳۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس حبیبی

ادرس امور مشترکین مرکز آزادگان:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

پیش شماره های مرکز آزادگان:۸۸۵۰ – ۸۸۵۱ – ۸۸۵۲ – ۸۸۵۳ – ۸۸۵۴ – ۸۸۷۳ -۸۸۷۶ -۸۸۷۵ -۸۶۰۳ -۸۸۴۹ -۸۸۱۷

محله های مرکز آزادگان:مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات آزادگان بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات آزادگان در آدرس های مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید کلانتری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

شماره های تماس:۸۸۸۸۵۰۳۳و۸۸۸۸۷۷۱۵و۸۸۸۸۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس مهرعلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید کلانتری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

پیش شماره های مرکز شهید کلانتری:۸۸۶۶ -۸۸۶۵ -۸۸۶۴ -۸۸۷۸ -۸۸۷۷ -۸۸۶۷ -۸۸۸۵ -۸۸۷۹ -۸۸۱۹ -۸۸۲۰ -۸۶۰۸ -۸۸۸۸ -۸۸۸۷

محله های مرکز شهید کلانتری:منطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید کلانتری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید کلانتری در آدرس های مناطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر

3 پاسخ
  • حسین عباسی
   حسین عباسی گفته:

   امور مشترکین مرکز مخابرات سیم کارت می فروشد . البته فقط همراه اول

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *