در این مقاله می توانید بدانید که ، پیش شماره۸ تلفن شما مربوط به کدام مرکز مخابرات می باشد . تقسیم بندی مناطق مخابراتی با تقسیم بندی مناطق شهری متقاوت می باشد مثلا پیش شماره هایی که با ۸ شروع می شود مربوط به منطقه ۸ مخابراتی می باشد .البته پیش شماره های جدید در بستر فیبر نوری منطقه ۸ مخابراتی با ۴۴۸۸ شروع می شود . شما در زیر می توانید شمای کلی مناطق مخابراتی را در نقشه تهران ببینید .

مناطق مخابرات در منطقه 8
مناطق قابل پوشش مخابرات منطقه ۸

آدرس و شماره تماس اداره کل مخابرات منطقه ۸ به شرح زیر می باشد :

ادرس: خیابان ایت الله طالقانی نرسیده به بهار روبروی بیمارستان ۵۰۲ ارتش

شماره ها تماس: ۸۸۳۰۳۳۳۳و۸۸۸۳۱۱۱۱

مدیر کل: مهندس سیدین

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهدای هفت تیر و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان مفتح جنوبی کوچه تور تقاطع گیتی پلاک ۸

شماره های تماس:۸۸۳۱۱۱۱۱و۸۸۳۱۰۵۵۱

رئیس مرکز:مهندس طباطبایی

ادرس امور مشترکین مرکز شهدای هفت تیر:امور مشترکین مرکز هفت تیر به مرکز رجایی منتقل شد و ادرس ان خیابان کریم زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی میباشد

پیش شماره های مرکز شهدای هفت تیر:۸۸۳۲ -۸۸۳۱ -۸۸۳۰ – ۸۸۸۲ -۸۶۱۹ -۸۶۱۸ -۸۶۱۷ -۳۹۸۳ -۸۸۸۳ -۸۸۸۱ -۸۸۳۴ -۸۸۴۹ -۸۸۸۴ -۸۸۵۹ -۸۸۱۴ -۸۸۸۴ -۸۸۳۸ -۸۸۸۶ -۸۸۲۰ -۸۶۰۷

محله های مرکز هفت تیر:هفت تیر- کریمخان – قائم مقام – سمیه – ایرانشهر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهدای هفت تیر بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید.

مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر در ادرس های هفت تیر – کریمخان – قائم مقام – سمیه ایرانشهر،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مدنی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

شماره های تماس: ۸۸۹۶۱۱۱۱و۸۸۹۹۹۷۰۰

رئیس مرکز: مهندس نوروزی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مدنی: امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم

پیش شماره های مرکز شهید مدنی:۸۸۳۹ – ۸۸۹۵ – ۸۸۹۶ – ۸۸۹۷ – ۸۸۹۸ – ۸۸۹۹​  -8838

محله های مرکز شهید مدنی:مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مدنی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مدنی در ادرس های مناطق فاطمی – بلوار کشاورز – زرتشت – شهید گمنام،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید رجائی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

شماره های تماس:۸۸۹۰۱۱۱۱و۸۸۹۲۱۰۰۲و۸۸۹۰۶۱۱۴

رئیس مرکز: مهندس عبدلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید رجائی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کریم خان زند بعد از چهارراه حافظ خیابان گلابی

پیش شماره های مرکز شهید رجائی:۸۸۹۰ -۸۸۸۹ -۸۸۸۰ -۸۸۹۳ -۸۶۱۹ -۸۸۱۹ -۸۸۳۹ -۳۹۸۹ -۸۶۰۸ -۸۶۰۹ -۸۸۵۶ -۸۸۹۲ -۸۸۹۱ -۸۸۹۴ -۸۸۲۲ -۸۸۸۵ -۸۸۴۹ -۸۸۳۸ -۸۶۰۳

محله های مرکز شهید رجائی:مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت آباد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید رجائی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید رجائی در ادرس های مناطق میدان ولی عصر – کریمخان – نجات اللهی – سمیه – فلسطین – زرتشت – بهجت اباد،دارای بستر فیبر موری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید بهشتی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

شماره های تماس:۸۸۴۰۱۱۱۱و۸۸۴۷۷۳۷۵و۸۸۴۷۷۶۰۰و۸۸۴۵۸۰۲۰و۸۸۴۰۸۰۲۰

رئیس مرکز: مهندس زهدی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید بهشتی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید قدوسی نبش خیابان امجدی منش

پیش شماره های مرکز شهید بهشتی:۸۸۴۰ – ۸۸۴۱ – ۸۸۴۲ – ۸۸۴۴ – ۸۸۴۵ – ۸۸۴۶ – ۸۸۴۷ – ۸۸۴۸​  -8602 -8849 -8814 -8601 – 8838

محله های مرکز شهید بهشتی:مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید بهشتی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید بهشتی در ادرس های مناطق حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات قدس و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

شماره های تماس:۸۸۰۱۵۰۷۰و۸۸۰۱۵۰۱۵و۸۸۰۰۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس رضاخانی

ادرس امور مشترکین مرکز قدس:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان کارگز شمالی روبروی خیابان چهاردهم جنب کوی دانشگاه

پیش شماره های مرکز قدس:۸۸۰۰ – ۸۸۰۱ – ۸۸۰۲ – ۸۸۳۵ – ۸۸۶۳​  – 8833 -8849 -8822

محله های مرکز قدس:مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام _ کارگر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات قدس بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات قدس در ادرس های مناطق یوسف آباد – امیرآباد – قزل آباد – شهید گمنام – کارگر،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

شماره های تماس:۸۸۲۱۹۱۰۰-۸۸۲۱۹۱۰۱-۸۸۰۳۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس دولفغاری

ادرس امور مشترکین مرکز شیخ فضل الله نوری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس ونک ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش آتش نشانی

پیش شماره های مرکز شیخ فضل الله نوری:۸۸۰۳ – ۸۸۰۴ – ۸۸۰۵ – ۸۸۰۶ – ۸۸۲۱ – ۸۸۶۰ – ۸۸۶۱ – ۸۸۶۲​  -86051 -8848

محله های مرکز شیخ فضل الله نوری:مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری در آدرس های مناطق ونک – کردستان – شیخ بهایی – ملاصدرا – شهرک سئول – قلعه ارامنه،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات مرحوم نهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:شهرک قدس فاز ۲ خیابان هرمزان

شماره های تماس:۸۸۳۷۲۷۳۷و۸۸۰۷۷۵۷۲و۸۸۰۸۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس عبدلی

ادرس امور مشترکین مرکز مرحوم نهری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس شهرک قدس فاز ۲ خیابان هرمزان

پیش شماره های مرکز مرحوم نهری:۸۸۰۷ – ۸۸۰۸ – ۸۸۰۹ – ۸۸۳۶ – ۸۸۳۷ – ۸۸۳۸ – ۸۸۵۶ – ۸۸۵۷ – ۸۸۵۸ – ۸۸۵۹ – ۸۸۶۸ – ۸۸۶۹​

محله های مرکز مرحوم نهری:مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات مرحوم نهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات مرحوم نهری در آدرس های مناطق شهرک غرب – خوردین – پونک باختری – بلوار دریا،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید نصراللهی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:برزگراه جلال ال احمد جنب اتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

شماره های تماس:۸۸۲۷۲۷۴۴و۸۸۲۵۷۱۲۱و۸۸۲۷۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس

ادرس امور مشترکین مرکز شهید نصراللهی:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس جلال ال احمد جنب آتش نشانی خیابان شهید ناظریان قمی

پیش شماره های مرکز شهید نصراللهی:۸۸۲۳۰ -۸۸۲۳۱ -۸۸۲۳۲ -۸۸۲۳۳ -۸۸۲۳۴ -۸۸۴۸۴ -۸۸۴۸۵ -۸۸۴۸۶ -۸۸۴۸۷ -۸۶۰۱۲ -۸۶۰۱۳ -۸۶۰۱۴ -۸۶۰۱۵ -۸۶۰۱۶ -۸۶۰۱۷ -۸۶۰۱۸ -۸۶۱۱۰ -۸۶۱۱۱ -۸۶۱۱۲

محله های مرکز شهید نصراللهی:مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید نصراللهی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید نصراللهی در آدرس های مناطق گیشا – کوی نصر – شهرآرا – شهرک آزمایش – تهران ویلا – جلال ال احمد،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مطهری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان ولی عصر بین خیابان شهید مطهری و بهشتی

شماره های تماس:۸۸۷۰۶۹۱۵و۸۸۷۰۶۹۱۳و۸۸۷۰۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس سنجری

ادرس امور مشترکین مرکز شهید مطهری:امور مشترکین مرکز شهید مطهری به مرکز شهید مدنی به ادرس خیابان ولی عصر خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر نبش خیابان چهاردهم انتقال یافت

پیش شماره های مرکز مطهری:۸۸۱۰ -۸۸۷۰ -۸۸۵۴ -۸۸۳۸ -۸۸۷۲ – ۸۶۰۴ -۸۸۷۱ -۸۸۴۸ -۸۸۴۹

محله های مرکز شهید مطهری:مناطق یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید مطهری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید مطهری در آدرس های مناطق های یوسف آباد – یوسف آباد – خالد اسلامبولی – ولیعصر – آرژانتین،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات آزادگان و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

شماره های تماس:۸۸۵۳۱۰۴۱و۸۸۷۳۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس حبیبی

ادرس امور مشترکین مرکز آزادگان:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان شهید بهشتی میدان تختی اول خ شهید صابونچی کوچه دوم

پیش شماره های مرکز آزادگان:۸۸۵۰ – ۸۸۵۱ – ۸۸۵۲ – ۸۸۵۳ – ۸۸۵۴ – ۸۸۷۳ -۸۸۷۶ -۸۸۷۵ -۸۶۰۳ -۸۸۴۹ -۸۸۱۷

محله های مرکز آزادگان:مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات آزادگان بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات آزادگان در آدرس های مناطق عباس آباد – سهروردی – آپادانا – مصلی – هویزه – بیهقی،دارای بستر فیبر نوری میباشد

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید کلانتری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

ادرس:خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

شماره های تماس:۸۸۸۸۵۰۳۳و۸۸۸۸۷۷۱۵و۸۸۸۸۱۱۱۱

رئیس مرکز: مهندس مهرعلی

ادرس امور مشترکین مرکز شهید کلانتری:امور مشترکین در خود مرکز به ادرس خیابان گاندی نبش کوچه هفدهم

پیش شماره های مرکز شهید کلانتری:۸۸۶۶ -۸۸۶۵ -۸۸۶۴ -۸۸۷۸ -۸۸۷۷ -۸۸۶۷ -۸۸۸۵ -۸۸۷۹ -۸۸۱۹ -۸۸۲۰ -۸۶۰۸ -۸۸۸۸ -۸۸۸۷

محله های مرکز شهید کلانتری:منطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر

برای ثبت نام اینترنت FTTHو تانوما در مرکز مخابرات شهید کلانتری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و ان را تکمیل نمایید

مرکز مخابرات شهید کلانتری در آدرس های مناطق حقانی – ملاصدرا – میدان ونک – جردن – گاندی – برزیل – کاووسیه – شهرک فجر

در این مقاله می توانید بدانید که پیش شماره ۲ تلفن شما مربوط به کدام مرکز مخابرات می باشد . تقسیم بندی مناطق مخابراتی با تقسیم بندی مناطق شهری متقاوت می باشد مثلا پیش شماره هایی که با ۲ شروع می شود مربوط به منطقه ۲ مخابراتی و مناطق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ شهرداری تهران می باشد .البته پیش شماره های جدید در بستر فیبر نوری منطقه ۲ مخابراتی با ۴۰۲۲ و ۲۲۲۶ شروع می شود . شما در زیر می توانید شمای کلی مناطق مخابراتی را در نقشه تهران ببینید .

TELECOM-MAP-TEHRANFTTH.IR
مراکز مناطق مخابراتی

آدرس و شماره تماس اداره کل مخابرات منطقه ۲ به شرح زیر می باشد :

آدرس :خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، روبروی پارک صبا، خیابان شهید یزدان‌پناه، پلاک ۵۸

شماره های تماس : ۲۲۶۲۱۱۱۱-۲۲۶۲۱۱۲۲

مدیر کل : مهندس ترکمن

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات جماران و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : محله کاشانک،خیابان برادران موحد دانش (اقدسیه)، نرسیده به خیابان پاسداران روبروی اطلس مال

شماره های تماس : ۲۶۱۱۴۰۸۰-۲۶۱۱۴۰۶۰

رییس مرکز : مهندس میرحسینی

آدرس امور مشترکین مرکز جماران : امور مشترکین مرکز جماران به مرکز غریبی منتقل شده است و آدرس آن در بزرگراه آیت اله صدر – قیطریه شمالی – بلوارصبا – نبش کوچه کتابی می باشد .

پیش شماره های مرکز جماران : ۴۰۲۲۲۲۲۸ – ۲۲۲۹ – ۲۲۸۰ – ۲۲۸۱ – ۲۲۸۲ – ۲۲۸۳ – ۲۶۱۰ – ۲۶۱۱ – ۲۶۱۲ – ۲۶۱۳-۲۰۱۰

محله های مرکز جماران :رحمان آباد – جمال آباد – منظریه – حصارک – جماران – کاشانک -شهید جانپور، شهید جانبپور، شهید ندیم ، کاموئی– خیابانهای شهید باهنر، عمار، کوچه های عرفات، فلسطین، راد، طوطیا، زیبا و مختاری – نیاوران – اقدسیه – صاحبقرانیه – کامرانیه – لارک – آجودانیه – سامیان – شهرک طالقانی – فرمانیه – شهرک شهید چمران – پاسداران – اختیاریه شمالی – نوبنیاد – دارآباد،خیابان شهید مرتضی اصغری، دوازده متری سلمان، خیابان های شهید موحد دانش، شهید محمد حیدری راد، شهید فیروزبخش، منجیل، فرید، شهید محمد رضا پور استهاج ، شهید علی قیدی

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات جماران بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات جماران در آدرس های رحمان آباد – جمال آباد – منظریه – حصارک – جماران – کاشانک -شهید جانپور، شهید جانبپور، شهید ندیم ، کاموئی– خیابانهای شهید باهنر، عمار، کوچه های عرفات، فلسطین، راد، طوطیا، زیبا و مختاری – نیاوران – اقدسیه – صاحبقرانیه – کامرانیه – لارک – آجودانیه – سامیان – شهرک طالقانی – فرمانیه – شهرک شهید چمران – پاسداران – اختیاریه شمالی – نوبنیاد – دارآباد،خیابان شهید مرتضی اصغری، دوازده متری سلمان، خیابان های شهید موحد دانش، شهید محمد حیدری راد، شهید فیروزبخش، منجیل، فرید، شهید محمد رضا پور استهاج ، شهید علی قیدی، دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید قدوسی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : خیابان شریعتی – خیابان شهید دستگردی – نرسیده به خیابان نفت

شماره های تماس : ۲۲۲۲۱۳۳۰

رییس مرکز : مهندس پارسیون

آدرس امور مشترکین مرکز قدوسی: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان شریعتی – خیابان شهید دستگردی – نرسیده به خیابان نفت می باشد .

پیش شماره های مرکز قدوسی : ۴۰۲۲۲۲۱۵ – ۲۲۲۲ – ۲۲۲۵ – ۲۲۲۶ – ۲۲۲۷ – ۲۲۹۰ – ۲۲۹۱ – ۲۲۹۲

محله های مرکز قدوسی :ولنجک – زعفرانیه – اوین – خیابانهای شهید کچویی، شهید اعرابی درکه، سیزده چنار، بلوار دانشجو، پامچال، برادران باقری و اقاقیا، بلال حبشی، مهدیه، باغستان، شهید احمد پور، شهید مفیدی، شهید الله وردی، جاده معدن – منطقه شمالی محدوده زندان اوین – خیابان های ساسان و فرخ – شهرک کارمندان دولت – درکه – بلوار دانشجو – خیابان های گل بهار، گلنار، گل گندم، گلشن

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات قدوسی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید قدوسی درآدرس های ولنجک – زعفرانیه – اوین – خیابانهای شهید کچویی، شهید اعرابی درکه، سیزده چنار، بلوار دانشجو، پامچال، برادران باقری و اقاقیا، بلال حبشی، مهدیه، باغستان، شهید احمد پور، شهید مفیدی، شهید الله وردی، جاده معدن – منطقه شمالی محدوده زندان اوین – خیابان های ساسان و فرخ – شهرک کارمندان دولت – درکه – بلوار دانشجو – خیابان های گل بهار، گلنار، گل گندم، گلشن دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید مفتح و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : خیابان شریعتی – ابتدای خیابان پاسداران – بعدازخ دشتستان سوم – بن بست کوکب

شماره های تماس : ۲۲۸۹۳۹۰۶

رییس مرکز : مهندس میر عبدالهی

آدرس امور مشترکین مرکز مفتح : امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان شریعتی – خیابان شهید دستگردی – نرسیده به خیابان نفت می باشد .

پیش شماره های مرکز مفتح : ۴۰۲۲۲۲۱۰ – ۲۲۸۴ – ۲۲۸۵ – ۲۲۸۶ – ۲۲۸۷ – ۲۲۸۸ – ۲۲۸۹ – ۲۶۷۰

محله های مرکز مفتح : سید خندان – ضرابخانه – خیابان شهید عراقی – چالهرز – جنوب پاسداران – خواجه عبدالله – جلفا

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات مفتح بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید مفتح درآدرس های سید خندان – ضرابخانه – خیابان شهید عراقی – چالهرز – جنوب پاسداران – خواجه عبدالله – جلفا دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید غریبی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس :بزرگراه آیت اله صدر – قیطریه شمالی – بلوارصبا – نبش کوچه کتابی

شماره های تماس : ۲۶۱۱۴۰۸۰

رییس مرکز : مهندس نادعلی

آدرس امور مشترکین مرکز غریبی : امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس بزرگراه آیت اله صدر – قیطریه شمالی – بلوارصبا – نبش کوچه کتابی می باشد .

پیش شماره های مرکز غریبی : ۴۰۲۲۲۲۲۰ – ۲۲۲۱ – ۲۲۲۳ – ۲۲۲۴ – ۲۲۳۹ – ۲۲۶۷ – ۲۲۶۸ – ۲۲۶۹

محله های مرکز غریبی : مجیدیه – کاظم آباد – ریحانی – بنی هاشم – مسیل – شمس آباد – خیابان شهید همایی (۱۶ متری اول جنوبی)، کوچه های شهید زارعی و شهید فراهانی –، سه راه ارامنه (کوچه های سید حسن، سید حسین رحیمی، ختایی، میر شریفی، کاظمی، بیگی و فروزنده)- خیابان شهید هدایتی (کوچه دهقان، نوآموز، مظفری، لاله و مهشاد) – اتوبان امام علی(ع) – بزرگراه رسالت – خیابان کرمان – کوچه های شهید رحیم صافی، شهید برادران اردستانی، ثامنی – جایگاه سوخت ۱۴۹ رسالت – خیابانهای استاد حسن بنا جنوبی

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات غریبی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید غریبی درآدرس های مجیدیه – کاظم آباد – ریحانی – بنی هاشم – مسیل – شمس آباد – خیابان شهید همایی (۱۶ متری اول جنوبی)، کوچه های شهید زارعی و شهید فراهانی –، سه راه ارامنه (کوچه های سید حسن، سید حسین رحیمی، ختایی، میر شریفی، کاظمی، بیگی و فروزنده)- خیابان شهید هدایتی (کوچه دهقان، نوآموز، مظفری، لاله و مهشاد) – اتوبان امام علی(ع) – بزرگراه رسالت – خیابان کرمان – کوچه های شهید رحیم صافی، شهید برادران اردستانی، ثامنی – جایگاه سوخت ۱۴۹ رسالت – خیابانهای استاد حسن بنا جنوبی دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات پاسداران و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : خیابان پاسداران – نرسیده به خیابان شهید کلاهدوز – بهستان هشتم

شماره های تماس : ۲۲۷۷۸۷۵۱

رییس مرکز : مهندس سرلک

آدرس امور مشترکین مرکز پاسداران: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان پاسداران – نرسیده به خیابان شهید کلاهدوز – بهستان هشتم می باشد .

پیش شماره های مرکز پاسداران: ۴۰۲۲۲۲۵۴ – ۲۲۵۵ – ۲۲۵۶ – ۲۲۵۷ – ۲۲۵۸ – ۲۲۵۹ – ۲۲۷۶ – ۲۲۷۷ – ۲۲۷۸ – ۲۲۷۹

محله های مرکز پاسداران: پاسداران – اختیاریه – گلستان – احتشامیه – دروس – کلاهدوز – دولت – دیباجی جنوبی – خیابان قبا – خیابان وارسته – خیابان عرفاتی – خیابان شهید برادران رحمانی – مرکز خرید برج سفید – خیابان های هاتف اصفهانی، سلیمانیه، محسنیان و کوچه های داریوش، پیرزاده، گلنار

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات پاسداران بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات پاسداران درآدرس های پاسداران – اختیاریه – گلستان – احتشامیه – دروس – کلاهدوز – دولت – دیباجی جنوبی – خیابان قبا – خیابان وارسته – خیابان عرفاتی – خیابان شهید برادران رحمانی – مرکز خرید برج سفید – خیابان های هاتف اصفهانی، سلیمانیه، محسنیان و کوچه های داریوش، پیرزاده، گلنار دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات محلاتی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : خیابان لشگرک – جنب مینی سیتی – شهرک شهید محلاتی – میدان توحید – بالاترصندوق انصار

شماره های تماس : ۲۲۴۵۴۵۶۵

رییس مرکز : مهندس قادری

آدرس امور مشترکین مرکز محلاتی: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان لشگرک – جنب مینی سیتی – شهرک شهید محلاتی – میدان توحید – بالاترصندوق انصار می باشد .

پیش شماره های مرکز محلاتی: ۴۰۲۲۲۲۱۹ – ۲۲۴۴ – ۲۲۴۵ – ۲۲۴۶ – ۲۲۴۷ – ۲۲۴۸ – ۲۲۴۹

محله های مرکز محلاتی:ازگل – حدادیه – احتسابیه – باغ لش کرد – سوهانک – شهرک نفت – شهرک البرز – شهرک قائم – شهرک محلاتی –مینی سیتی – خیابان ۱۲ متری قائم – مجتمع اورانوس- شهرک گلها – شهرک دانشگاه – شهرک ابوذر – شهرک ولیعصر – بلوار اوشان

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات محلاتی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات محلاتی درآدرس های ازگل – حدادیه – احتسابیه – باغ لش کرد – سوهانک – شهرک نفت – شهرک البرز – شهرک قائم – شهرک محلاتی –مینی سیتی – خیابان ۱۲ متری قائم – مجتمع اورانوس- شهرک گلها – شهرک دانشگاه – شهرک ابوذر – شهرک ولیعصر – بلوار اوشان دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات لطیفی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : لویزان – خیابان شعبانلو – روبروی پارک سخندان – جنب کوچه نسترن

شماره های تماس : ۲۲۹۸۰۰۳۴

رییس مرکز : مهندس سرد آشتیانی

آدرس امور مشترکین مرکز لطیفی: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس لویزان – خیابان شعبانلو – روبروی پارک سخندان – جنب کوچه نسترن می باشد .

پیش شماره های مرکز لطیفی: ۴۰۲۲۲۲۹۳ -۲۲۹۴ – ۲۲۹۵ – ۲۲۹۶ – ۲۲۹۷ – ۲۲۹۸

محله های مرکز لطیفی: لویزان – شیان – شهرک لویزان – شهرک ولیعصر – حسین آباد – شهرک شهید صادقی– هروی – کوی نوبنیاد – ده نارمک – اتوبان بابایی – خیابان های لنگری و صنایع- پادگان المهدی – مجتمع کوثر و مجتمع سروش – مبارک آباد

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات لطیفی بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید لطیفی درآدرس های لویزان – شیان – شهرک لویزان – شهرک ولیعصر – حسین آباد – شهرک شهید صادقی– هروی – کوی نوبنیاد – ده نارمک – اتوبان بابایی – خیابان های لنگری و صنایع- پادگان المهدی – مجتمع کوثر و مجتمع سروش – مبارک آباد دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات جعفری و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : بزرگراه شهید چمران – خیابان ولنجک – نبش خیابان هفدهم

شماره های تماس : ۲۲۱۸۱۵۰۸

رییس مرکز : مهندس جباری

آدرس امور مشترکین مرکز جعفری: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس بزرگراه شهید چمران – خیابان ولنجک  – نبش خیابان هفدهم می باشد .

پیش شماره های مرکز جعفری: ۴۰۲۲۲۲۱۷ – ۲۲۱۸ – ۲۲۴۰ – ۲۲۴۱ – ۲۲۴۲ – ۲۲۴۳ – ۲۶۸۰

محله های مرکز جعفری: ولنجک – زعفرانیه – اوین – خیابانهای شهید کچویی، شهید اعرابی درکه، سیزده چنار، بلال حبشی،گلنار، گل گندم، گلشن، بلوار دانشجو، پامچال، برادران باقری و اقاقیا، مهدیه، باغستان، شهید احمد پور، شهید مفیدی، شهید الله وردی، جاده معدن – منطقه شمالی محدوده زندان اوین – خیابان های ساسان و فرخ – شهرک کارمندان دولت – درکه – بلوار دانشجو – خیابان های گل بهار

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات جعفری بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید جعفری درآدرس های ولنجک – زعفرانیه – اوین – خیابانهای شهید کچویی، شهید اعرابی درکه، سیزده چنار، بلال حبشی،گلنار، گل گندم، گلشن، بلوار دانشجو، پامچال، برادران باقری و اقاقیا، مهدیه، باغستان، شهید احمد پور، شهید مفیدی، شهید الله وردی، جاده معدن – منطقه شمالی محدوده زندان اوین – خیابان های ساسان و فرخ – شهرک کارمندان دولت – درکه – بلوار دانشجو – خیابان های گل بهار دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید دستغیب و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : خیابان شریعتی – میدان قدس – ابتدای خیابان دربند

شماره های تماس : ۲۲۷۵۶۸۵۰

رییس مرکز : مهندس کمالیان

آدرس امور مشترکین مرکز شهید دستغیب: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان شریعتی – میدان قدس – ابتدای خیابان دربند می باشد .

پیش شماره های مرکز شهید دستغیب: ۴۰۲۲۲۲۷۰ – ۲۲۷۱ – ۲۲۷۲ – ۲۲۷۳ – ۲۲۷۴ – ۲۲۷۵

محله های مرکز شهید دستغیب:تجریش – دزاشیب – امامزاده قاسم – سعد آباد – جعفر آباد – دربند – خیابانهای باهنر، صادقی قمی، بوکان، کوچه های مرجان، سایه، مهتا

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات دستغیب بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید دستغیبدرآدرس های تجریش – دزاشیب – امامزاده قاسم – سعد آباد – جعفر آباد – دربند – خیابانهای باهنر، صادقی قمی، بوکان، کوچه های مرجان، سایه، مهتا دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید تندگویان و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس :تهران، منطقه ۴، محله کاظم آباد، استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی، نرسیده به میدان ملت

شماره های تماس : -۲۶۳۱۹۹۹۰-۲۶۳۱۹۹۷۴

رییس مرکز : مهندس احمدی

آدرس امور مشترکین مرکز شهید تندگویان: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان رسالت – خیابان استاد حسن بنای شمالی -نرسیده به میدان ملت می باشد .

پیش شماره های مرکز شهید تندگویان: ۴۰۲۲۲۲۳۰ – ۲۲۳۱ – ۲۲۳۲ – ۲۲۳۳ – ۲۲۵۰ – ۲۲۵۱ – ۲۲۵۲ – ۲۲۵۳ – ۲۶۱۴ – ۲۶۳۰ – ۲۶۳۱ – ۲۶۳۲

محله های مرکز شهید تندگویان: مجیدیه – کاظم آباد – ریحانی – بنی هاشم – مسیل – شمس آباد – خیابان شهید همایی (۱۶ متری اول جنوبی)، کوچه های شهید زارعی و شهید فراهانی –خیابانهای استاد حسن بنا جنوبی، سه راه ارامنه (کوچه های سید حسن، سید حسین رحیمی، ختایی، میر شریفی، کاظمی، بیگی و فروزنده)- خیابان شهید هدایتی (کوچه دهقان، نوآموز، مظفری، لاله و مهشاد) – اتوبان امام علی(ع) – بزرگراه رسالت – خیابان کرمان – کوچه های شهید رحیم صافی، شهید برادران اردستانی، ثامنی – جایگاه سوخت ۱۴۹ رسالت

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات تندگویان بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید تندگویان درآدرس های جیدیه – کاظم آباد – ریحانی – بنی هاشم – مسیل – شمس آباد – خیابان شهید همایی (۱۶ متری اول جنوبی)، کوچه های شهید زارعی و شهید فراهانی –خیابانهای استاد حسن بنا جنوبی، سه راه ارامنه (کوچه های سید حسن، سید حسین رحیمی، ختایی، میر شریفی، کاظمی، بیگی و فروزنده)- خیابان شهید هدایتی (کوچه دهقان، نوآموز، مظفری، لاله و مهشاد) – اتوبان امام علی(ع) – بزرگراه رسالت – خیابان کرمان – کوچه های شهید رحیم صافی، شهید برادران اردستانی، ثامنی – جایگاه سوخت ۱۴۹ رسالت دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات شهید باهنر و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس :خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز – بعد از سینما فرهنگ

شماره های تماس : ۲۲۰۰۱۶۰۰

رییس مرکز : مهندس مومنی

آدرس امور مشترکین مرکز شهید باهنر: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز – بعد از سینما فرهنگ می باشد .

پیش شماره های مرکز شهید باهنر: ۴۰۲۲۲۲۰۰ – ۲۲۶۰ – ۲۲۶۱ – ۲۲۶۲ – ۲۲۶۳ – ۲۲۶۴

محله های مرکز شهید باهنر: الهیه – زرگنده – قلهک – حسن آباد – بلوار کاوه – کلاهدوز – دولت – شریعتی – خیابان یخچال – دانشگر – آزاد منجیری – عمرانی

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات شهید باهنربر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات شهید باهنردرآدرس های الهیه – زرگنده – قلهک – حسن آباد – بلوار کاوه – کلاهدوز – دولت – شریعتی – خیابان یخچال – دانشگر – آزاد منجیری – عمرانی دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات سلمان فارسی و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس :خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز – بعد از سینما فرهنگ

شماره های تماس : ۲۲۰۰۱۶۰۰

رییس مرکز : مهندس دهنوی

آدرس امور مشترکین مرکز سلمان فارسی: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز – بعد از سینما فرهنگ می باشد .

پیش شماره های مرکز سلمان فارسی: ۴۰۲۲-۲۲۰۶ – ۲۲۰۷ – ۲۲۰۸ – ۲۲۰۹ – ۲۲۱۱ – ۲۲۱۲ – ۲۲۱۳ – ۲۲۱۴ – ۲۲۳۴ – ۲۲۳۵ – ۲۲۳۶ – ۲۲۳۷ – ۲۲۳۸

محله های مرکز شهید سلمان فارسی:سعادت آباد – کوی فراز – شهرک خودروسازان – شهرک مخابرات – شهرک تامین اجتماعی – شهرک پرواز – شهرک شریف آباد – اسلام آباد – خیابانهای شهید طاهرخانی، کاج، پرستو، علامه طباطبایی، محمد مهدی فرحزادی، گلبرگ

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات سلمان فارسیبر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات سلمان فارسی درآدرس های سعادت آباد – کوی فراز – شهرک خودروسازان – شهرک مخابرات – شهرک تامین اجتماعی – شهرک پرواز – شهرک شریف آباد – اسلام آباد – خیابانهای شهید طاهرخانی، کاج، پرستو، علامه طباطبایی، محمد مهدی فرحزادی، گلبرگ دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات استقلال و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس :خ ولیعصر – بالاتر از صدا و سیما – نرسیده به بزرگراه شهید چمران – پشت رستوران سوپر استار – خیابان استقلال

شماره های تماس : ۲۲۶۶۲۲۱۷

رییس مرکز : مهندس یوسفی

آدرس امور مشترکین مرکز استقلال: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس خ ولیعصر – بالاتر از صدا و سیما – نرسیده به بزرگراه شهید چمران – پشت رستوران سوپر استار – خیابان استقلال می باشد .

پیش شماره های مرکز استقلال: ۴۰۲۲۲۲۰۰ – ۲۲۶۰ – ۲۲۶۱ – ۲۲۶۲ – ۲۲۶۳ – ۲۲۶۴

محله های مرکز استقلال: محمودیه – امانیه – نمایشگاه بین المللی – خیابان سئول – خیابان اسفندیار – آفریقا – جردن – ولیعصر

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات استقلال بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات استقلال درآدرس های محمودیه – امانیه – نمایشگاه بین المللی – خیابان سئول – خیابان اسفندیار – آفریقا – جردن – ولیعصر دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات لواسان و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس :لواسان – بلوار امام خمینی – مرکز مخابرات شهدای لواسان

شماره های تماس : ۲۲۶۶۲۲۱۷

رییس مرکز : مهندس فاطمی

آدرس امور مشترکین مرکز لواسان: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس لواسان – بلوار امام خمینی – مرکز مخابرات شهدای لواسان می باشد .

پیش شماره های مرکز لواسان: ۴۰۲۲۲۶۵۴ – ۲۶۵۵ – ۲۶۵۶

محله های مرکز لواسان: لواسان – شمیرانات – بلوار امام خمینی – خیابان پاسداران – خیابان های ناران، بسیج، باغ دره، میدان ناران

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات لواسان بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات لواسان درآدرس های لواسان – شمیرانات – بلوار امام خمینی – خیابان پاسداران – خیابان های ناران، بسیج، باغ دره، میدان ناران دارای بستر فیبر نوری می باشد .

آدرس و شماره تماس مرکز مخابرات فشم و پیش شماره های آن به شرح زیر می باشد :

آدرس : فشم – میدان امام خمینی – کوچه حسینیه – مرکز مخابرات امام علی (ع) فشم

شماره های تماس : ۲۲۶۵۰۰۳۷۲

رییس مرکز : مهندس خدابنده لو

آدرس امور مشترکین مرکز فشم: امور مشترکین در خود مرکز و به آدرس فشم – میدان امام خمینی – کوچه حسینیه – مرکز مخابرات امام علی (ع) فشمی می باشد .

پیش شماره های مرکز فشم: ۴۰۲۲-۲۶۵۰ – ۲۶۵۱ – ۲۶۵۲ – ۲۶۵۳

محله های مرکز فشم:فشم – شمیرانات – اوشان – میگون – قصران – بلوار امام خمینی

برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری FTTH و تانوما در مرکز مخابرات فشم بر روی کلمه فرم ثبت نام کلیک و آن را تکمیل نمایید .

مرکز مخابرات فشم درآدرس های فشم – شمیرانات – اوشان – میگون – قصران – بلوار امام خمینی دارای بستر فیبر نوری می باشد .

ثبت نام اینترنت فیبر نوری

قدم اولیه برای ثبت نام اینترنت فیبر نوری و اینترنت پرسرعت در مخابرات بررسی وجود فیبر نوری در نزدیکی محل کار ما و یا منزل ما می باشد . شما می توانید با ثبت نام در سایت فیبر نوری تهران یا در خواست در اینستاگرام TEHRANFTTH از وجود فیبر نوری فعال در نزدیکی خود اطمینان حاصل نمایید . بعد از بررسی های اولیه توسط کارشناسان فیبر نوری تهران و اطمینان از اینکه فیبر فعال در نزدیکی شما وجود دارد شما می توانید به مراکز امور مشترکین مخابرات مراجعه و ثبت نام اولیه فیبر نوری را پس از انتخاب سرویس مورد نظر انجام دهید و یا اگر وقت رفتن به امور مشترکین را ندارید برای ثبت نام اولیه اینترنت مخابرات از کارشناسان فیبر نوری تهران کمک بگیرید .

بستر سازی داخلی فیبر نوری و سرویس های FTTH

خوب تا اینجای کار سرویس اینترنت خود را انتخاب و ثبت نام شما در مخابرات انجام شده است اما صرفا این کافی نیست . باید بستر فیبر نوری در منزل یا محل کار شما وجود داشته باشد .بستر FTTH به این صورت می باشد که با توجه به تعداد واحد های محل سکونت یا دفتر کار شما باکسی با نام ATA یا FAT در پارکینگ نصب می شود . مثلا برای یک ساختمان ۸ واحدی یک باکس ATA 8 PORT یا FAT12 پورت نصب می گردد . از این باکس کابل فیبر نوری تا داخل واحد شما کشیده می شود و پریز فیبر نوری یا همان OTO در داخل واحد شما نصب می گردد . در دوطرف کابل فیبر نوری پیگتل به وسیله دستگاه فیوژن متصل می گردد و در نهایت به آداپتر نوری متصل می گردد .

OTB

بعد از انجام این موارد بستر سازی داخلی به طور کامل انجام شده است تنها کافی است که دستگاه مودم فیبر نوری (ONT) به وسیبه یک عدد پچ کورد فیبر نوری به پریز فیبر نوری با همان OTO متصل گردد .

بستر سازی بیرونی FTTH

بستر سازی بیرونی فیبر نوری و کابل کشی و اتصالات فیبر نوری در خیابان ها توسط مخابرات انجام و توسعه می یابد و در مکان هایی که تعداد درخواست فیبر نوری بیشتری وجود داشته باشد این بستر سازی زودتر و بصورت رایگان انجام می شود .

هزینه بستر سازی و کابل کشی فیبر نوری

بصورت میانگین هزینه بستر سازی داخلی و کابل کشی از باکس پارکینگ تا داخل واحد از ۳۵۰ هزار تومان برای کابل کشی حدود ۱۰ متر شروع می شود و هر چه قدر فاصله بیشتر باشد این مبلغ اضافه می گردد . اگر در بستر سازی داخلی ، باکس پارکینگ یا اگر اسپلیتر فیبر نوری و با متعلقات دیگر فیبر نوری استفاده گردد هزینه این موارد به هزینه بستر سازی داخلی اضافه می گردد .

هزینه مودم فیبر نوری

هزینه مودم فیبر نوری با توجه به قیمت دلار نوسان دارد و از ۷۰۰ هزار تومان شروع و تا ۲ میلیون تومان هم با توجه با مدل مودم متغیر می باشد . البته ناگفته نماند قیمت مودم در سیستم مخابرات فقط ۳۵۰ هزار تومان می باشد که مربوط به چند سال پیش می باشد و تامین کننده ای نیز برای آن وجود ندارد !

به صورت کلی مسیر فیبر نوری در بستر FTTH از مرکز مخابراتی تا منزل یا محل کار شما با شرح تجهیزات پسیو و یا اکتیو به صورت زیر می باشد :

تصویر کلی FTTX
تصویر کلی FTTX

ابتدای مسیر OLT در اتاق کابل مخابرات قرار دارد و فرستنده نور می باشد .این تجهیز اکتیو کنترل تمامی سرویس های مخابراتی بر بستر FTTH و تانوما را بر عهدا دارد و تنظیماتی مدیریتی اینترنت و سیپ فون ها و … بر روی این دستگاه توسط کارشناس بخش اکسس مخابرات انجام می پذیرد .

اتاق کابل مخابرات
اتاق کابل مخابرات

در ادامه مسیر فیبر نوری بوسیله کابل ۱۴۴ یا ۷۲ کر در زیر زمین مسیر خود را ادامه میدهید و در این مسیر حوضچه های مخابراتی و منهل های مخابرات برای دسترسی راحت تر در فواصل چنصد متری قرار می گیرد . در داخل حوضچه این فیبر برای انشعاب از باکس مفصل استفاده می کند . شما در زیر عکس حوضچه مخابراتی و مفصل را مشاهده می نمایید :


فیبر نوری در بستر FTTH بعد از انشعاب از مفصل در ادامه مسیر به ODC می رسد و این بار در ODC در دسترس کارشناسان مخابرات قرار می گیرد .

در ادامه مسیر فیبر نوری دوباره به حوضچه های مخابراتی برمی گردد و در مکان های مشخص شده بوسیله باکس های FAT از زمین بیرون می آید . قرار دادن ODC در مسیر برای دسترسی بهتر و مدیریت بهتر می باشد . FAT در روی زمین در نزدیکی مشترکین قرار میگیرد و میتوان بوسیله دراپ کابل فیبر نوری از FAT تا داخل پارکینگ و حیاط مشترک کابل کشی کرد و در آنجا یک عدد باکس ATA نصب نمود . سپس از باکس ATA به وسیله دراپ ۲ کر به واحد مشترک کابل کشی می شود و OTO در انتهای مسیر نصب می گردد . سپس OTO با یک کابل پچ کورد به مودم فیبر نوری ONT متصل و سرویس FTTH و تانوما برقرار می گردد .

باکس فیبر نوری یا FAT
ONT

آیا در محله من بستر فیبر نوری وجود دارد ؟و یا من می توانم از سرویس اینترنت فیبر نوری و FTTH استفاده نمایم ؟

با سلام . من حسین عباسی هستم و این سوالی هست که همه کسانی که نیاز به تانوما یا فیبر نوری دارند می پرسند . در این پست من کمکتون می کنم که براحتی بتوانید تشخیص بدهید که آیا  بستر فیبر نوری در نزدیکی منزل و یا محل کار شما وجود دارد یا خیر .

در مرحله اول شما می توانید با نگاه کردن به عکس زیر مسیر فیبر نوری رو از مرکز مخابراتی تا منزل یا محل کارتان می ببینید . اگر می خواهید اطلاعات بیشتری از FTTH داشته باشید می توانید مقاله FTTH چیست را در سایت تهران فیبر مشاهده نمایید .

چگونگی مسیر فیبر در FTTH

حالا که مکان FAT  رو در عکس مشاهده نمودید میدانید که آخرین نقطه در  زیر ساخت FTTH توسط مخابرات ، FAT  می باشد حالا باید بررسی کنیم که نزدیکترین FAT نسبت به ما کجاست ؟

برای اینکار میتوانید تا فاصله ۳۰۰ متری از مکان مورد نظر خودتونو بررسی کنید . ببینید باکس فیبر نوری که به آن FAT می گویند را پیدا می کنید . بعد از پیدا کردن باکس FAT ، فیبر در نزدیکی شما وجود دارد فقط باید مطمئن بشویم که باکس فیبر نوری FAT نزدیک ما فعال باشد . برای این کار باید با کارشناس سایت صحبت کنید .

در زیر تصاویری از باکس های فیبر نوری FAT قرار میدهیم که شما بتوانید راحت تر آن را پیدا نمایید .

باکس فیبر نوری یا FAT

دقت کنید که باکس های زیر باکس فیبر نوری یا FAT نمی باشند :

ANALOG-BOX--tehranftth

باکس قدیمی تلفن

شما میتوانید در زیر این پست آدرس خود را برای بررسی بستر فیبر نوری قرار دهید تا کارشناس ما به آن پاسخ دهد .

در این مقاله می خواهیم به بسته های همراه اول و ایرانسل و مقایسه تعرفه های شرکت های اینترنتی بپردازیم.

از مقایسه تعرفه های شرکت های اینترنتی ( همراه اول و ایرانسل ) به این نتیجه می توان رسد که تعرفه های شرکت همراه اول از نظر تعداد خیلی کم تر از بسته های شرکت رایتل و یا ایرانسل می باشند. اگر چه که در انتخاب بسته های همراه اول و ایرانسل مورد نظر خود حق انتخاب کم تری خواهید داشت، اما در مقایسه این تعرفه ها کم تر سردرگم خواهید شد. چرا که در این تعرفه ها تعرفه های شبانه وجود ندارد.

البته هنوز هم بسته های نا محدود ساعتی اینترنت در بین این تعرفه ها وجود ندارد. بسته‌های یک روزه کم ‌حجم همراه اول تقریبا با قیمت  ۲۷ هزار تومان به ازای هر گیگابایت به مشتریان ارائه داده می شود. هر بسته ۶۰ مگابایتی هزار و ۶۰۰ تومان به مشتریان ارائه داده خواهد شد. اگر بسته های حجیم را انتخاب کنید، قیمت هر گیگابایت به میزان سه هزار و ۳۰۰ تومان کاهش می یابد. بسته سه گیگابایتی اینترنت این شرکت به مبلغ ۹ هزار و ۹۰۰ تومان می باشد.

بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل

از میان بسته های هفت روزه، آن دسته از بسته هایی که حجم پایین تری دارند، تقریبا به ازای هر گیگ ۲۲ هزار تومان قیمت گذاری شده اند. در صورتی که در مقابل این بسته ها، بسته های حجم بالا قرار دارند که ، قیمت  هر گیگابایت تاسه هزار و ۲۵۰ تومان نیز می رسد. بسته های یک ماهه این شرکت  که حجم پایینی دارند، به ازای هر گیگ ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان می باشند. اما این بسته ها در حجم بالا به ازای هر گیگ  حدود دو هزار و ۴۶۰ تومان قیمت گذاری شده اند. این شرکت به ارائه بسته های ترکیبی نیز می پردازد، که می توانید از آن ها نیز استفاده کنید.

افزایش مدت بسته و میزان حجم بسته قیمت بسته های همراه اول و ایرانسل برای مشتری صرفه اقتصادی بالا تری دارد.

برای مثال بسته ۱۲ گیگابایتی دو ماهه، تقریبا هر گیگ برابر سه هزار و ۳۰۰ تومان می باشد، در صورتی که این مقدار برای بسته یک ساله ۷۰ گیگابایتی به دو هزار و ۲۷۰ تومان تغییر می یابد.

در ادامه لیست بسته های همراه اول و ایرانسل برای شما ضمن دو جدول نمایش داده شده است.

در جدول زیر تعرفه های شرکت همراه اول را برای شما لیست کرده ایم.

اعتبارحجمتوضیحاتقیمت
یک روزه۶۰ مگابایتویژه سیمکارت اعتباری۱,۶۰۰ تومان
یک روزه۱۵۰ مگابایتویژه سیمکارت اعتباری۲,۷۰۰ تومان
یک روزه۲۵۰ مگابایت۳,۶۰۰ تومان
یک روزه۵۰۰ مگابایت۴,۹۰۰ تومان
یک روزه۷۵۰ مگابایت۵,۹۰۰ تومان
یک روزهیک گیگابایت۶,۴۰۰ تومان
یک روزهدو گیگابایت۸,۴۰۰ تومان
یک روزهسه گیگابایت۹,۹۰۰ تومان
هفت روزه۲۰۰ مگابایت۴,۴۰۰ تومان
هفت روزه۳۰۰ مگابایت۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه۵۰۰ مگابایت۷,۰۰۰ تومان
هفت روزه۷۵۰ مگابایت۸,۳۰۰ تومان
هفت روزه۱.۵ گیگابایت۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه۲.۵ گیگابایت۱۳,۰۰۰ تومان
هفت روزهسه گیگابایت۱۴,۰۰۰ تومان
هفت روزهچهار گیگابایت۱۶,۰۰۰ تومان
هفت روزهشش گیگابایت۱۹,۵۰۰ تومان
یک ماههیک گیگابایتبه علاوه ۱۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۱۰,۴۰۰ تومان
یک ماههدو گیگابایتبه علاوه ۲۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۱۳,۹۰۰ تومان
یک ماههچهار گیگابایتبه علاوه ۴۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۱۸,۴۰۰ تومان
یک ماههپنج گیگابایتبه علاوه ۵۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۲۰,۴۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایتبه علاوه ۷۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۲۴,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتبه علاوه یک گیگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۲۹,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتبه علاوه ۱،۵ گیگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)۳۶,۹۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایتیک گیگابایت اینترنت بین الملل و دو گیگابایت اینترنت داخلی۱۳,۹۰۰ تومان
یک ماههشش گیگابایتدو گیگابایت اینترنت بین الملل و چهار گیگابایت اینترنت داخلی۱۸,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتپنج گیگابایت اینترنت بین الملل و۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی۲۹,۴۰۰ تومان
یک ماهه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و پنج گیگابایت اینترنت داخلی۲۰,۴۰۰ تومان
یک ماهه۱۰.۵ گیگابایت۳.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و هفت گیگابایت اینترنت داخلی۲۴,۴۰۰ تومان
یک ماهه۲۲.۵ گیگابایت۷.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و ۱۵ گیگابایت اینترنت داخلی۳۶,۹۰۰ تومان
دو ماهه۱۲ گیگابایت۴۰,۰۰۰ تومان
دو ماهه۱۸ گیگابایت۵۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه۱۶ گیگابایت۴۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه۲۵ گیگابایت۶۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه۳۵ گیگابایت۷۹,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۱۵ گیگابایت۵۴,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۲۵ گیگابایت۷۸,۰۰۰ تومان
شش ماهه۳۵ گیگابایت۹۹,۰۰۰ تومان
شش ماهه۵۰ گیگابایت۱۱۹,۰۰۰ تومان
یک ساله۴۵ گیگابایت۱۱۲,۰۰۰ تومان
یک ساله۷۰ گیگابایت۱۵۹,۰۰۰ تومان

قیمت تعرفه های شرکت ایرانسل

در میان تعرفه های شرکت های اینترنتی تعرفه های شرکت ایرانسل از تنوع بالا تری نسبت به شرکت همراه اول دارند.

یکی از نکات مثبت این شبکه ارائه بسته هایی با حجم بالا و یا حتی حجم نا محدود ساعتی می باشد. این بسته ها در شرکت همراه اول ارائه داده نمی شود و بیشتر مناسبی کسانی می باشند که  به دنبال حجم بالایی دانلود در تایم محدود می باشند.  

بسته‌های اینترنت یک روزه ایرانسل با حجم‌های کوچک حدود ۲۷ هزار تومان به ازای هر گیگابایت قیمت گذاری شده اند. مثلا بسته ۶۰ مگابایتی هزار و ۶۰۰ تومان به مشتریان ارائه داده می شود. این نرخ برای بسته‌های یک روزه با حجم زیاد به سه هزار و ۷۶۰ تومان به ازای هر گیگابایت کاهش پیدا می‌کند. مثلا بسته ۲.۵ گیگابایتی ۹ هزار و ۴۰۰ به مشتریان ارائه داده می شود.

اینترنت سه روزه ایرانسل در حجم‌های کوچک ۲۳ هزار تومان به ازای هر گیگابایت به مشتریان فروخته می شود.  قیمت این بسته ها  برای حجم‌های بزرگ به چهار هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد. مثلا بسته ۲.۵ گیگابایت سه روزه ۱۱ هزار تومان فروخته می شود. بسته‌های هفتگی اینترنت ایرانسل، با  حجم کم، ۲۲ هزار تومان به ازای هر گیگابات قیمت‌گذاری شده و بسته‌های هفتگی با حجم زیاد سه هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت‌گذاری می‌شوند.

بسته‌های اینترنت ۱۵ روزه ایرانسل در حجم‌های کوچک حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت دارند به کاربران فروخته می شوند در صورتی که  نرخ این بسته ها برای حجم‌های بزرگ به سه هزار و ۷۰۰ تومان کاهش تغییر می کند. قیمت بسته‌های یک ماهه با حجم کم به ازای هر گیگابایت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان می باشد و این رقم با افزایش حجم بسته به سه هزار تومان برای هر گیگابایت تغییر می کند. بهترین تعرفه این شرکت بسته‌های اینترنت حجیم و طولانی مدت ایرانسل، بسته یک ساله ۷۲ گیگابایتی است که ۱۵۵ هزار تومان فروخته می شود. نرخ هر گیگابایت در این بسته دو هزار و ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. شرکت ایرانسل قیمت هر گیگابایت اینترنت عادی را برای بسته‌های حجیم با مدت کمتر از یک ماه حدود سه هزار تومان در نظر می‌گیرد.

در جدول زیر تعرفه های این شرکت را برای شما لیست کرده ایم.

اعتبارحجمتوضیحاتقیمت
ساعتینامحدودیک ساعت (دو تا هشت صبح)۹۰۰ تومان
ساعتینامحدوددو ساعت (دو تا هشت صبح)۱,۵۰۰ تومان
ساعتینامحدودسه ساعت (دو تا هشت صبح)۲,۰۰۰ تومان
ساعتییک گیگابایتیک ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد)۲,۰۰۰ تومان
ساعتیدو گیگابایتدو ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد)۳,۰۰۰ تومان
ساعتیسه گیگابایتسه ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد)۴,۰۰۰ تومان
یک روزه۶۰ مگابایت۱,۶۰۰ تومان
یک روزه۱۰۰ مگابایت۲,۲۰۰ تومان
یک روزه۱۸۰ مگابایت۶۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۲۰ مگابایت اینترنت داخلی۲,۳۰۰ تومان
یک روزه۳۰۰ مگابایت۱۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۳,۲۰۰ تومان
یک روزه۲۰۰ مگابایت۳,۲۰۰ تومان
یک روزه۳۰۰ مگابایت۳,۹۰۰ تومان
یک روزه۴۰۰ مگابایت۴,۵۰۰ تومان
یک روزه۶۰۰ مگابایت۲۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۴,۵۰۰ تومان
یک روزه۹۰۰ مگابایت۳۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۶۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۵,۳۰۰ تومان
یک روزه۷۵۰ مگابایت۵,۷۰۰ تومان
یک روزه۱۲۰۰ مگابایت۴۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۸۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۶,۰۰۰ تومان
یک روزه۲۲۵۰ مگابایت۷۵۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱.۵ گیگابایت اینترنت داخلی۷۴۰۰ تومان
یک روزه۱.۵ گیگابایت۷,۴۰۰ تومان
یک روزه۱.۵ گیگابایت۵۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و یک گیگابایت داخلی (دو تا هفت صبح)۹۰۰ تومان
یک روزه۲.۵ گیگابایت۹,۴۰۰ تومان
یک روزه۴.۵ گیگابایت۱.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و سه گیگابایت اینترنت داخلی۱۰,۵۰۰ تومان
یک روزهیک گیگابایتدو تا هفت صبح۹۰۰ تومان
یک روزه۵۰۰ مگابایتدو تا هفت صبح۵۰۰ تومان
یک روزهنامحدودبسته یکروزه نامحدود (دو تا هفت صبح)۲,۵۰۰ تومان
سه روزه۱۵۰ مگابایت۳,۵۰۰ تومان
سه روزه۲۵۰ مگابایت۴,۴۰۰ تومان
سه روزه۴۰۰ مگابایت۵,۳۰۰ تومان
سه روزه۷۵۰ مگابایت۶,۷۰۰ تومان
سه روزه۱.۵ گیگابایت۹,۰۰۰ تومان
سه روزه۲.۵ گیگابایت۱۱,۰۰۰ تومان
هفت روزهنامحدودبسته هفتگی نامحدود (دو تا هفت صبح)۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  پنج گیگابایت داخلی (دو تا هفت صبح)۲,۵۰۰ تومان
هفت روزه۳۰۰ مگابایت۱۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۴,۴۰۰ تومان
هفت روزه۲۰۰ مگابایت۴,۴۰۰ تومان
هفت روزهشش گیگابایتدو گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  چهار گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۴,۵۰۰ تومان
هفت روزه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  پنج گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه۳۰۰ مگابایت۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه۶۰۰ مگابایت۲۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۶,۲۰۰ تومان
هفت روزه۵۰۰ مگابایت۷,۰۰۰ تومان
هفت روزه۹۰۰ مگابایت۳۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۶۰۰ مگابایت اینترنت داخلی۷,۵۰۰ تومان
هفت روزه۷۵۰ مگابایت۸,۳۰۰ تومان
هفت روزه۱.۵ گیگابایت۵۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و یک گیگابایت اینترنت داخلی۹,۵۰۰ تومان
هفت روزه۲۲۵۰ مگابایت۷۵۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱.پنج مگابایت اینترنت داخلی۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه۱.۵ گیگابایت۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه۲.۵ گیگابایت۱۳,۰۰۰ تومان
هفت روزه۴.۵ گیگابایت۱.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و سه گیگابایت اینترنت داخلی۱۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه۷.۵ گیگابایت۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و پنج گیگابایت اینترنت داخلی۱۸,۰۰۰ تومان
هفت روزهپنج گیگابایت۱۸,۰۰۰ تومان
هفت روزه۱۰.۵ گیگابایت۳.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و هفت گیگابایت اینترنت داخلی۲۲,۰۰۰ تومان
هفت روزهپنج گیگابایتدو تا هفت صبح۲,۵۰۰ تومان
هفت روزهچهار گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۴,۵۰۰ تومان
هفت روزهشش گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۵,۵۰۰ تومان
هفت روزهدو گیگابایتدو تا هفت صبح۱,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه۴۰۰ مگابایت۷,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه۷۵۰ مگابایت۹,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه۱.۵ گیگابایت۱۱,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه۲.۵ گیگابایت۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه۳.۵ گیگابایت۱۶,۵۰۰ تومان
۱۵ روزهپنج گیگابایت۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه۲۲.۵ گیگابایت۷.۵ گیگابایت بین‌المللی و ۱۵ گیگابایت داخلی (۲تا هفت صبح)۷,۰۰۰ تومان
یک ماهه۱۰.۵ گیگابایت۳.۵گیگابایت بین‌المللی و هفت گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۷,۵۰۰ تومان
یک ماههنامحدودبسته ۳۰ روزه نامحدود (دو تا هفت صبح)۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتپنج گیگابایت بین‌المللی و ۱۰ گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۹,۰۰۰ تومان
یک ماههیک گیگابایتبه همراه ۱۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۰,۵۰۰ تومان
یک ماههیک گیگابایت۱۰,۵۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایتیک گیگابایت اینترنت بین‌المللی و دو گیگابایت اینترنت داخلی۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماههدو گیگابایتبه همراه ۲۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماههدو گیگابایت۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایتبه همراه ۳۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۶,۵۰۰ تومان
یک ماههسه گیگابایت۱۶,۵۰۰ تومان
یک ماههشش گیگابایتدو گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  چهار گیگابایت اینترنت داخلی۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماههچهار گیگابایتبه همراه ۴۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماههچهار گیگابایت۱۸,۵۰۰ تومان
ماههپنج گیگابایتبه همراه ۵۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۲۰,۵۰۰ تومان
یک ماههپنج گیگابایت۲۰,۵۰۰ تومان
یک ماهه۹ گیگابایتسه گیگابایت اینترنت بین‌المللی و شش گیگابایت اینترنت داخلی۲۲,۵۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایتبه همراه ۷۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۲۴,۵۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایت۲۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۲ گیگابایتچهار گیگابایت اینترنت بین‌المللی و هشت گیگابایت اینترنت داخلی۲۶,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۵ گیگابایتپنج گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتبه همراه یک گیگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر)۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایت۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه۲۲.۵ گیگابایت۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۵ گیگابایت اینترنت داخلی۳۷,۰۰۰ تومان
یک ماهههفت گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۷,۵۰۰ تومان
یک ماههپنج گیگابایتدو تا هفت صبح۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتدو تا هفت صبح۸,۰۰۰ تومان
یک ماهه۱۰ گیگابایتشش صبح تا ۱۲ ظهر۹,۰۰۰ تومان
یک ماهه۳۰ گیگابایتدو تا هفت صبح۹,۰۰۰ تومان
دو ماهه۱۰ گیگابایت۳۶,۰۰۰ تومان
دو ماهه۱۵ گیگابایت۴۶,۰۰۰ تومان
دو ماهه۳۰ گیگابایت۱۰ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰ گیگابایت اینترنت داخلی۶۰,۰۰۰ تومان
دو ماهه۲۰ گیگابایت۶۰,۰۰۰ تومان
سه ماهه۱۸ گیگابایت۴۷,۰۰۰ تومان
سه ماهه۲۴ گیگابایت۵۸,۰۰۰ تومان
سه ماهه۵۲.۵ گیگابایت۱۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۳۵گیگابایت اینترنت داخلی۷۹,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۱۵ گیگابایت۵۴,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۳۷.۵ گیگابایت۱۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۵ گیگابایت اینترنت داخلی۷۸,۰۰۰ تومان
چهار ماهه۲۵ گیگابایت۷۸,۰۰۰ تومان
شش ماهه۳۶ گیگابایت۹۵,۰۰۰ تومان
شش ماهه۷۲ گیگابایت۲۴ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۸ گیگابایت اینترنت داخلی۱۱۵,۰۰۰ تومان
شش ماهه۴۸ گیگابایت۱۱۵,۰۰۰ تومان
یک ساله۴۸ گیگابایت۱۲۰,۰۰۰ تومان
یک ساله۱۰۸ گیگابایت۳۶ گیگابایت اینترنت بین‌المللی با ۷۲ گیگابایت اینترنت داخلی۱۵۵,۰۰۰ تومان
یک ساله۷۲ گیگابایت۱۵۵,۰۰۰ تومان

تعرفه های شرکت های اینترنتی برای شما آورده شدُ همان طور که در بالا نیز گفته شد و در جدول بسته های همراه اول و ایرانسل نمایش داده شد، در بین تعرفه های شرکت های اینترنتی، تعرفه های شرکت ایرانسل خیلی بهتر از تعرفه های شرکت همراه اول می باشد. با مراجعه به جداول بالا به راحتی می توانید بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل مورد نظر خود را پیدا کنید.

در این مقاله می خواهیم به تعرفه های اینترنت مخابرات و مقایسه تعرفه اینترنت مخابرات با شاتل و اسیاتک در سرویس های پر مصرف بپردازیم.

در ادامه مقاله، همراه ما باشیم.

تعرفه اینترنت شاتل

تعرفه های اینترنت شاتل خود به بخش تقسیم می شود. سرویس های fair  این شرکت به صورت خدمات نقره ای و برنزی در اختیار کاربران با حجم های متفاوت قرار می گیرد.

هزینه‌ سرویس‌های Fair با خدمات نقره‌ای در زیر ضمن یک جدول برای شما آورده شده است.

سرعت سرویس (Kbps)مجموع آستانه مصرف منصفانه GB))ترافیک معادل بین الملل (GB )قیمت سرویس (تومان)
۵۱۲   %۵ + ۲۵%۵ + ۱۲٫۵    ۱۵,۶۰۰
۱۰۲۴%۵ +۴۰    %۵ + ۲۰    ۲۵,۰۰۰
۲۰۴۸%۵ + ۶۵    %۵ + ۳۲٫۵۳۱,۲۰۰
۳۰۷۲  %۵ + ۷۵    %۵ + ۳۷٫۵    ۴۳,۷۰۰
۴۰۹۶%۵ + ۱۶۰    %۵ + ۸۰    ۵۰,۰۰۰
۸۱۹۲ %۵ + ۳۵۰    %۵ + ۱۷۵    ۶۲,۵۰۰
۱۶۳۸۴%۵ + ۷۰۰    %۵ + ۳۵۰    ۱۰۰,۰۰۰

هزینه‌ سرویس‌های Fair با خدمات برنزی در زیر ضمن یک جدول برای شما آورده شده است.

سرعت سرویس (Kbps)مجموع آستانه مصرف منصفانه GB))ترافیک معادل بین الملل (GB )قیمت سرویس (تومان)
۵۱۲%۵ + ۱۶%۵ + ۸۱۲,۵۰۰
۱۰۲۴%۵ + ۲۴%۵ + ۱۲۲۰,۰۰۰
۲۰۴۸%۵ + ۳۲%۵ + ۱۶۲۵,۰۰۰
۳۰۷۲%۵ + ۴۴%۵ + ۲۲۳۵,۰۰۰
۴۰۹۶%۵ + ۶۰%۵ + ۳۰۴۰,۰۰۰
۸۱۹۲%۵ + ۸۰%۵ + ۴۰۵۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴%۵ + ۱۲۰%۵ + ۶۰۸۰,۰۰۰

تعرفه های اینترنت مخابرات

امروزه به سبب انحصار فیبر نوری خیلی از مردم ملزوم به استفاده از اینترنت مخابرات می باشند. این شرکت تعرفه های گوناگونی را برای شما در نظر گرفته است. اگر چه که خیلی از افراد تنها به دنبال تعرفه های نامحدود مخابرات می باشند، اما تعرفه های اینترنت مخابرات به صورت حجمی به کاربران ارائه داده می شود. سرویس های اینترنت مخابرات به شرح زیر هستند:

۵۲۵ گیگابایت
سرویس ۵۰mb استاندارد غیر حجمی – ۵۰۰ گیگ حجم بین الملل – یکماهه پس پرداخت

سرعت اسمی ۵۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰۰مگابیت                                               هر ماه ۱۶۰،۰۰۰ تومان


ثبت نام اینترنت

۴۲۰ گیگابایت
سرویس ۳۰mb استاندارد غیر حجمی – ۴۰۰ گیگ حجم بین الملل- یکساله پس پرداخت

سرعت اسمی ۳۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۵۰مگابیت                                               هر ماه ۱۳۵،۰۰۰ تومان


۳۴۱.۲۵ گیگابایت
سرویس ۲۰mb استاندارد غیر حجمی- ۳۲۵ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت

سرعت اسمی ۲۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۲۰مگابیت                                               هر ماه ۱۱۰،۰۰۰ تومان


۱۸۳.۷۵ گیگابایت
سرویس ۱۶mb استاندارد غیر حجمی – ۱۷۵ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت

سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت                                               هر ماه ۸۰،۰۰۰ تومان


۱۳۰ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۶- ۱۶Mbps پایه – یکساله پس پرداخت -۱۲۳GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۷GB با احتساب ۵% سازمان)

سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت                                               هر ماه ۶۵،۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت

تعرفه اینترنت آسیاتک

این شرکت سرویس های مختلفی را به کارکنان خود ارائه می دهد. این سرویس ها حجم بالایی دارند به گونه ای که  حتی می توان از آن به عنوان اینترنت نامحدود آسیاتک نام برد. تعرفه اینترنت آسیاتک به شرح زیر است:

تعرفه اینترنت مخابرات

OLT چیست و کاربرد آن چه می باشد؟

به زبان ساده OLT دستگاه فرستنده نور در بستر FTTH می باشد و تنظیمات نرم افزاری در سرویس های مخابرات بر روی OLT انجام می شود و از سمت دیگر در محل مشتری دستگاه دیگری به اسم ONT و یا ONU ها این سرویس ها را دریافت می کنند. .

تجهیزات اکتیو در موقعیت نقطه پایانی خط شبکه های نوری پسیو نصب می شوند، که این تجهیزات بر مبنی تکنولوژی PON می باشند، که البته محبوب ترین آنها GPON می باشد.

در بستر FTTH مخابرات ایران تکنولوژی GPON استفاده می سود . سوییچ مرکزی GPON را دستگاه OLT یا Optical Line Terminal  می گویند، که به وسیله کابل های دراپ و کابل های میکرو و ….. و اتصال اش به دستگاه های ONT شبکه نوری را تشکیل می دهد.

در واقع  OLT وسیله ای است که وظیفه هماهنگی چندگانه بین ONT در محل مشتریان را برعهده دارد. از طرفی تبدیل سیگنال های استاندارد مورد استفاده توسط ارائه کننده سرویس FiOS به فرکانس و فریم استفاده شده توسط سیستم PON برعهده این وسیله می باشد.

 این وسیله، در واقع دستگاهی است که از طرفی به وسیله فیبر به انتقال داده بین کاربران می پردازد و از طرف دیگرقابلیت استفاده از شبکه های گسترده مثل اینترنت را مهیا می کند، ارتباط با شبکه حتی می تواند به کمک لینک نوری و البته پر سرعت باشد. 

 OLT در مرکز مخابرات قرار می گیرد و Uplink های FE/GE/10GE و E1/STM-1 موجود، پهنای باند دیتا و Voice را دریافت می کند.  

پورت های xPON در بخش Downlink قرار دارند، که به سمت مشترک فرستاده می شود. ارتباط با شبکه همچنین می تواند به کمک لینک های نوری پر سرعت صورت بگیرد.

کابل های خروجی متعلق به  پورتهای آن‌ها نیز ، به ODF وصل متصل می شوند. ODF یا Optical Distribution Frame، در واقع کابینتی می باشد که از آن برای مدیریت بهتر کابل کشی استفاده می شود.

یکی از مهم ترین وظایف  OLT زمان بندی و کنترل ترافیک و پهنای باند می باشد. OLT معمولا از پاوری ۴۸VDC استفاده می کند. 

در مخابرات ایران اکثر OLT های استفاده شده سری MA5800 شرکت هواوی می باشد .

در مخابرات ایران اکثر OLT های استفاده شده سری MA5800 شرکت هواوی می باشد .
سری MA5800 شرکت هواوی

در بالا به این پرداختیم که OLT چیست در ادامه خواهیم به موارد تشگیل دهنده این دستگاه خواهیم پرداخت.

OLT  از موارد زیر تشکیل شده است:

یک پردازش مرکزی  CPU

کارت شبکه‌های نوری پسیو

ورودی کارت روتر (GWR)

ورودی کارت شبکه صوتی (VGW)

OLT   توانایی این را دارد که سیگنال داده به کاربران  را در ۱۴۹۰ نانومتر  انتقال دهد. همچنین این دستگاه توانایی خدمات رسانی به به ۱۲۸، ONT در محدوده بالای ۲۰ کیلومتر به وسیله اسپلیتر های فیبر نوری را دارد.  

مشخصات GPON OLT

طراحی شبکه GPON فرد طراح را مستلزم آن می کند تا اطلاعات لازم در زمینه مشخصات OLT را کسب کند.

این وسیله، وسیله کوچکی نیست که با گذراندن یک ساعت زمان اطلاعات کافی را بتوان راجب آن کسب کرد، برای آشنایی با این وسیله و کارایی آن لازم است تا ساعت ها زمان بگذارید.

هر دستگاه  OLT از تعدادی پورت آپ لینک تشکیل شده است. این پورت ها در واقع هر کدام سرویس هایی مثل اینترنت و اینترانت و ….. را به دستگاه  OLT   ارائه می دهند. به پورت های آپ لینک، پورت های فرانت (Front Ports) نیز گفته می شود. دستگاه OLT همچنین تعدادی پورت پان PON Ports)) دارد که محل قرار گیری  SFP های جی پان می باشند و بعد از نصب ماژول، فیبر نوری به شبکه FTTH به وسیله پچکورد متصل می گردد.

هر کدام از پورت های این دستگاه با ۳۲ یا ۶۴ یا حتی ۱۲۸ کاربر در ارتباط باشد.

اما این محدودیت به افت سیگنال نوری در اجرای  شبکه FTTH بستگی دارد.

در صورت کارتی بودن دستگاه OLT ، باید به این نکته توجه کنید که توازن بین پورت آپ لینک و پورت های پان  را باید رعایت کنید.

به گونه ای که پهنای وارده به دستگاه باید پاسخگوی تعداد ONT هایی که به دستگاه OLT متصل هستند، باشد.

تعدادی از این دستگاه ها حالت مینی (یک یونیت یا دو یونیت) دارند و اما گروهی از این دستگاه ها نیز شاسی بیس هستند. بیشتر دستگاه های OLT دارای ماژول پاور به منظور نصب پاور AC یا DC می باشند.

ما بقیۀ پارامتر های دستگاه در دیتاشیت هر برندی وجود دارد، قبل از خرید حتما باید آن را مطالعه کنید، و با توجه به نیاز پروژه خود دستگاه مورد نظر را تهیه کنید تا در بین راه به مشکل نخورید.  

در بالا پرداخیتم که OLT چیست چیست و موارد تشکیل دهنده آن چیست در ادامه می خواهیم نحوۀ کانفیگ OLT جی پان بپردازیم.

نحوۀ کانفیگ OLT جی پان

نحوۀ کانفیگ OLT

به منظور کانفیگ تجهیزات جی پان، در ابتدا لازم است، از توپولوژی شبکۀ نوری پسیو خود شناخت داشته باشید، لازم است تا بدانید، کدام ONT ها به کدام پورت  PON وصل است.  همچنین لازم است تا از  تعداد سرویس ها و VLAN هایی که لازم است تا بر روی شبکه وجود داشته باشد مطلع باشید. قبل از طراحی شبکه باید نیاز مشتریان خود را کشف کنید، همچنین، از پورت های آپلینک اطلاع داشته باشید. همچنین لازم است تا بدانید چه سرویس هایی و با چه پهنای باندی می توانند ارائه دهند.      

پروفایل مورد نظر خود را (پورت پروفایل ها، شیپینگ ها، کراس کانت ها و…) بعد از کسب اطلاعات لازم می توانید طراحی کنید و VLAN  های مورد نیاز را میتوانید به آنها اختصاص دهید.

پیکربندی اولیه


LTP-8X> system

LTP-8X(system)>

LTP-8X(system)> set network ipaddr 10.5.0.184

LTP-8X(system)> set network vlan_management 5

LTP-8X(system)> show network

Network:

  Hostname:           ‘LTP-4X’

  Ipaddr:            10.5.0.184

  Netmask:           255.255.255.0

  Vlan management:       5

  Gateway:           0.0.0.0

LTP-8X(system)> config commit

Changes successfully commited (1 chunks).

LTP-8X(system)> config save

Configuration successfully saved to file.

کد آپدیت کردن فریمور


LTP-8X# update system ltp-8x-revb-3.24.1.109.fw.bin 10.5.0.250 Check free memory…ok Downloading system firmware.. …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………… System firmware successfully downloaded Updating system firmware.. Current board version: 4 Current firmware version: 3.24.0.4385 New firmware version: 3.24.1.109 Update device mtd7 Erase flash… Done. Write data… Done. Done. Success Update device mtd5 Erase flash… Done. Write data… Done. Done. Success System firmware successfully updated

ریبوت کردن


LTP-8X# reboot Do you really want to reboot the system
now? (y/n) y

تنظیم مدیریت


management ip 10.5.0.185management vid 5management gateway 10.5.0.1

تنظیم رمز عبور برای کاربر admin


SORMOVO-LTP-8X(config)# user admin crypted_password

پیکربندی سرور ACS


SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server ip “۱۰٫۷٫۱۸۵٫۱”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server mask “۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۲٫۰”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server vid “۷”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server enable

پیکربندی dhcp server برای ont


SORMOVO-LTP-8X(config)# ip dhcp server enableSORMOVO-LTP-8X(config)# ip dhcp server range “۱۰٫۷٫۱۸۵٫۲” “۱۰٫۷٫۱۸۶٫۲۵۴”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip dhcp server option-43

پیکر بندی ورود به سیستم (remote and not shit in rsh)


SORMOVO-LTP-8X(config)# logging remote 10.5.0.250SORMOVO-LTP-8X(config)# logging rsh loglevel “none”

پیکر بندی NTP server


SORMOVO-LTP-8X(config)# ip ntp ip 10.5.0.254SORMOVO-LTP-8X(config)# ip ntp interval 600SORMOVO-LTP-8X(config)# ip ntp timezone 3

پیکر بندی مشخصات vlan
آنچه بود و آنچه شد:

SORMOVO-LTP-8X# show profile vlan vlan-00 Description: ‘OLT Profile Vlan 0’ Config general [uplink]: Extended svlan type: 0x9100 Extended cvlan type: 0x8100 Insertion svlan ethertype: 0x9100 Insertion cvlan ethertype: 0x8100 Config general [downlink]: Extended svlan type: 0x9100 Extended cvlan type: 0x8100 Insertion svlan ethertype: 0x9100 Insertion cvlan ethertype: 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config)# profile vlan vlan-00SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# uplink extended svlan-type 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# uplink insertion svlan-ethertype 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# downlink extended svlan-type 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# downlink insertion svlan-ethertype 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# do commitSELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# topSELEKTSIA-LTP-4X# show profile vlan vlan-00 Description: ‘OLT Profile Vlan 0’ Config general [uplink]: Extended svlan type: 0x8100 Extended cvlan type: 0x8100 Insertion svlan ethertype: 0x8100 Insertion cvlan ethertype: 0x8100 Config general [downlink]: Extended svlan type: 0x8100 Extended cvlan type: 0x8100 Insertion svlan ethertype: 0x8100 Insertion cvlan ethertype: 0x8100

پیکر بندی pppoe-ia profile count of sessions


SORMOVO-LTP-8X(config)# profile pppoe-ia pppoe-ia-00SORMOVO-LTP-8X(config-pppoe-ia)(“pppoe-ia-00”)# sessions-limit 8192 per-user 4SORMOVO-LTP-8X(config-pppoe-ia)(“pppoe-ia-00”)# exit

مشخصات ACS برای کنترل ont


profile cross-connect “ACS”outer vid “۷”type “management”exit

مشخصات پورت برای ont


profile ports “NTP-RG-TV0123″port 0 bridge group “۴۰”port 0 multicastport 1 bridge group “۴۱”port 1 multicastport 2 bridge group “۴۲”port 2 multicastport 3 bridge group “۴۳”port 3 multicastexitprofile ports “NTP-RG-TV123″port 1 bridge group “۴۱”port 1 multicastport 2 bridge group “۴۲”port 2 multicastport 3 bridge group “۴۳”port 3 multicastexitprofile ports “NTP-RG-TV23″port 2 bridge group “۴۲”port 2 multicastport 3 bridge group “۴۳”port 3 multicastexitprofile ports “NTP-RG-TV3″port 3 bridge group “۴۳”port 3 multicastex

فیبر نوری چیست ؟

فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است که از پالس های نور برای انتقال داده ها  بهره می گیرد. یک کابل فیبر نوری که کمتر از یک اینچ قطر دارد می تواند بین ۲٫۵ تا صدها گیگ اطلاعات را در ثانیه منتقل نماید . در ادامه به بخش های مختلف فیبر نوری و انواع کابل های فیبر نوری خواهیم پرداخت.

همراه ما باشید….

بخش های مختلف فیبر نوری :

با توجه به این که قبلا در مقاله زیر به تاریخچه و بخش های فیبر پرداختیم در این قسمت  زیاد توضیح نمی دهیم : 

مقاله مرتبط با ساختار کابل فیبر نوری

انواع کابل های نوری

ساختار فیبر

 

انواع کابل های فیبر نوری بر اساس اشعه های گذرنده از آن

 

انواع کابل‌های فیبر نوری مطابق با استاندارد به دو دسته تک‌حالته سینگل مود  (Single mode) و چندحالته مالتی مود  (Multi mode) شناخته  می‌شوند.

 ۱٫ فیبرهای نوری تک حالته یا Single-Mode :

این نوع از فیبرها، هسته های کوچکی دارند  و قطر هسته این کابل‌ها حدود ۹ میکرومتر (µm) است و می توانند نور لیزر مادون قرمز را در طول موج ۱۳۰۰ تا ۱۵۵۰ نانومتر را در درون خود هدایت کنند . 

 ۲٫ فیبرهای نوری چند حالته یا Multi mode :

دسته دوم کابل‌های فیبر نوری چند حالته (Multi mode) هستند که قطر هسته آنها در مقایسه با کابل‌های فیبر نوری تک حالته بسیار بزرگتر و برابر با ۵۰ یا ۶۲٫۵ (الی ١٠٠) میکرو متر هستند. این نوع کابل ها چندین طول موج را در بازه ۸۵۰ تا ۱۳۰۰ را با هم ارسال میکنند و از لحاظ پهنای باند نیز بسیار بزرگتر از فیبر های سینگل مود می باشند . 
در شکل‌های زیر نحوه شکستن نور در کابل‌های Multi mode و Single mode و قطر هسته آن‌‌ها را مشاهده می‌کنید:

کابل های فیبر نوری

طول موج فیبر نوری

 

۳٫ گروهی دیگر از کابل های ساخته شده از پلاستیک : 

این فیبر های نوری دارای هسته ای بزرگ می باشند که، نور مرئی قرمز را که از LCD گسل می شود با طول موج ۶۵۰ نانومتری از خود عبور می دهد.

انواع فیبر های نوری با توجه به مواد سازنده هسته هایشان

 • هسته فیبرنوری با ضریب شکست پله ای :

فیبر های ضریب شکست پله ای که با عبارت Step index  نیز شناخته می شوند، دسته ای از این کابل ها می باشند که لایه هسته را با ضریب شکست و قطر مشخص می کند. سپس لایه ای با ضریب شکست کم تر بر روی آن می کشند. این گونه است که کابلی به وجود می آید که ضریب شکست در میان هسته و روکش به طور ناگهانی تغییر می کند.

 • فیبرنوری با ضریب شکست مرحلهای ( تدریجی ) :

دسته ای دیگر از این فیبر ها که به فیبر های Graded Index شهرت یافته اند می باشد، که د راین دسته ضریب شکست هسته به تدریج و با دور شدن هسته از مرکز کاهش می یابد.  این میزان در مرز ۵۰ تا ۵٫۶۲ میکرون از مرکز هسته، در حداقل خود قرار دارد. همچنین باعث می شود تا ناحیه بین هسته و روکش به مانند یک آینه عمل نخواهد کرد، پرتو های نور منحنی وار می شکنند و بعد از برخورد با زاویه بحرانی مجددا به سوی هسته باز می گردد.  

انواع کابل فیبر نوری بر اساس ویژگی های محیطی

 

 • ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (Outdoor Grades) :

این نوع از کابل ها در خارج از ساختمان و برای ایجاد ارتباط بین ساختمان ها استفاده می شود. حداکثر ۱۰ متر از این سیم می تواند در ساختمان قرار داشته باشد. به این منظور معمولا از کابل های مدل Loose Tube استفاده می شود. برای افزایش مقاومت این سیم ها از زره استفاده می شود. 

 •  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (Indoor Grades) :

از این کابل ها در داخل ساختمان و برای استفاده از  Backboneا شبکه استفاده می شود. این کابل ها محافظ های فیزیکی مناسبی را دارا می باشند. این کابل ها قابلیت استفاده از  ۶ تا ۱۴۴ تیوپ را دارا می باشند، که در هر تیوپ تعداد ۲۴ عدد فیبر نوری قرار دارد. این فیبر های نوری به سبب وجود ژل بی رنگ در داخل تیوپ ها، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار می باشند.

از ویژگی های این کابل ها می توان به انعطاف بالای این کابل ها در عین داشتن ظرافت و عدم آزاد کردن گاز سمی در زمان آتش سوزی اشاره کرد. 

انواع کابل های نوری برحسب ساختار ماده آنها:

فیبر های نوری متناسب با مواد سازنده ایشان به سه 

 • فیبر های نوری شیشه ای 

 

کابل های فیبر نوری

 

 

 • فیبر های نوری ای پلاستیکی 

 

کابل های فیبر نوری

 

 •  ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺑﺎ روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ( PCS )

تقسیم می شوند.

اینترنت تانوما چیست ؟

سرویس های اینترنت مخابرات که بر بستر فیبر نوری راه اندازی می شود توسط مخابرات به اینترنت تانوما نامگذاری شده است . در حال حاضر اینترنت تانوما یکی از مقرون به صرفه ترین و پرسرعت ترین اینترنت های کشور می باشد .

شما میتوانید تعرفه های اینترنت تانومای مخابرات را در اینجا ببینید .

اینترنت تانوما بر بستر FTTH راه اندازی می شود . FTTH در واقع  تکنولوژی است که همان طور شاید خودتان بدانید به جای سیم های مسی قدیمی از فیبر های نوری برای انتقال داده استفاده می کند. همان طور که مطمئنا می دانید بستر فیبر نوری نسبت به سیم های مسی از مزیت های بیشتری برخوردار است. یکی از مهم ترین مزایای این سیم ها نسبت به سیم های مسی پهنای بالا و متقارن می باشد، یعنی سرعت آپلود و دانلود در اینترنت تانوما تقریبا برابر می باشد . به راحتی می توانید از طریق طرح تانوما از  اینترنت با سرعت و با کیفیت بالا استفاده کنید. چرا که امکان فرسودگی بستر FTTH بسیار پایین است و در طیف وسیع فیبر نوری اختلالی روی نمی دهد.

به منظور استفاده از اینترنت تانوما لازم است تا زیر ساخت های لازم موجود باشد در واقع این موضوع به این معناست که باید فیبر های نوری به خانه شما برسند. این تکلولوژی در برخی مناطق وجود دارد و قابل استفاده می باشد. برای آماده سازی بستر موجود و ثبت نام اینترنت تانوما از لینک زیر استفاده کنید :

ثبت نام اینترنت تانوما

سرعت بالای این تکنولوژی تنها به سرعت بالا در انتقال داده های اینترنتی محدود نمی شود و شما می توانید از تلفن و یا هر سیستم داده ای با سرعت و کیفیت بالا استفاده کنید.

ثبت نام اینترنت تانوما

اما مزایای تانوما:

 • جایگزین کردن سیم های مسی و ایجاد بستری نو برای ارتباطات خود.
 • بر بستر فیبر نوری نویز وجود ندارد.
 • این سیستم امکان استفاده از خدمات مخابراتی و غیر مخابراتی را ممکن می کند.
 • کاهش هزینه های بهروری.
 • امکان برقراری ارتباط صوتی و تصوری و البته با کیفیت بالا.
 • امکان افزایش پهنای باند اینترنتی و تعداد خطوط تلفن دلخواه
 • قابلیت یکپارچه سازی سرویس‌های ارائه شده

سرویس هایی که توسط تانوما مورد استفاده قرار می گیرند.

بله همان طور که در بالا گفته شد یکی از مزایای تانوما استفاده از سرویس های متفاوت است. که البته این سرویس ها خود به دو دسته مخابراتی و غیر مخابراتی تقسیم می شوند.

سرویس های مخابراتی

 • سرویس اینترنت خانگی
 • سرویس اینترنت تجاری
 • سرویس MPLS به‌طور کلی سرویس‌های مبتنی بر دیتا
 • سرویس تلویزیون اینترنتی
 • سرویس تلفن

سرویس‌های غیر مخابراتی

 • سرویس آی‌فون‌های تصویری و هوشمند
 • سرویس سیستم‌های صوتی هوشمند (به‌عنوان مثال سیستم پیجینگ در یک اداره)
 • سرویس آموزش از راه دور
 • سرویس شبکه‌های کامپیوتری
 • سرویس پارکینگ‌های هوشمند
 • سرویس BMS  مدیریت هوشمند ساختمان
 • راه اندازی سرویس دوربین مدار بسته بر بستر FTTH